Thanh toán nhanh hơn và đơn giản hơn theo thời gian thực1 mọi lúc, mọi nơi.

Chúng tôi không ngừng thúc đẩy sự đổi mới và chuyển đổi số để giúp Khách hàng quản lý dòng tiền hiệu quả và đơn giản hơn. Dịch vụ thanh toán HSBC NAPAS 24/7 đem đến cho Quý khách tiện ích nhận và gửi tiền nhanh, đồng thời số dư tài khoản của Quý khách sẽ được cập nhật theo thời gian thực. Giúp cho việc thanh toán và quản lý dòng tiền của Quý khách trở nên đơn giản hơn bao giờ hết.

Tính năng chính:

🗸 Chuyển tiền nhanh 24/7 cho các khoản thanh toán trong nước giữa các tổ chức tài chính và ngân hàng là thành viên của NAPAS.

🗸 Áp dụng cho các khoản thanh toán trong nước bằng nội tệ (Đồng Việt Nam hoặc VND) dưới 500 triệu đồng.

🗸 Định dạng ISO 8583 hỗ trợ cung cấp thông tin chuyển tiền chi tiết hơn.

🗸 Kiểm tra được thông tin tài khoản người thụ hưởng theo thời gian thực. Dịch vụ overlay cho phép Khách hàng kiểm tra và xác nhận thông tin người thụ hưởng là chính xác trước khi thực hiện giao dịch2.

Tiện ích nổi bật:

Nhanh chóng

Thực hiện thanh toán mọi lúc, mọi nơi.

Số dư tài khoản được cập nhật 24/7 theo thời gian thực.

Bảo mật

Giao dịch trực tuyến nhanh chóng, an toàn và bảo mật qua HSBC eChannels

Hỗ trợ thanh toán một lần và thanh toán qua tải tệp thông qua HSBC eChannels

Đơn giản

Dịch vụ được cung cấp cho khách hàng 24/7, 365 ngày một năm, kể cả ngày lễ và cuối tuần.

Thông tin tốt hơn

Trạng thái giao dịch được cập nhật theo thời gian thực, giúp cải thiện quá trình quản lý nguồn vốn kinh doanh.

Hiệu quả

Giảm các rủi ro liên quan đến việc chậm trễ thanh toán thường gặp trong dịch vụ chuyển tiền truyền thống.

Minh bạch

Tăng cường tự động hóa cho quy trình đối soát các khoản phải thu phải trả với sự hỗ trợ của các báo cáo chi tiết được cung cấp cho khách hàng.
woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp