Kinh doanh bền vững tại Việt Nam

Việt Nam cam kết trở thành nền kinh tế có lượng phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, và Chính phủ Việt Nam đã và đang ủng hộ tài chính bền vững với những nỗ lực và chính sách hỗ trợ. Chúng tôi hiểu rằng khách hàng ngày càng có nhu cầu khai phá các cơ hội tăng trưởng liên quan đến quá trình chuyển đổi và tính bền vững với sự trợ giúp của các nguồn lực, công cụ, mối quan hệ và giải pháp của chúng tôi. Chúng tôi đang huy động tài chính, đầu tư và thúc đẩy đổi mới để biến điều này thành hiện thực, hợp tác với chính phủ Việt Nam, Nhóm công tác của GFANZ và khách hàng của chúng tôi để hiện thực hóa cơ hội xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng hơn. Đầu năm 2022, HSBC Việt Nam đã cam kết thu xếp nguồn vốn lên tới 12 tỷ USD tài trợ trực tiếp và gián tiếp cho các dự án bền vững của Việt Nam và các doanh nghiệp tại Việt Nam cho đến năm 2030.

Hiện nay, chúng tôi tài trợ cho một số ngành đóng góp đáng kể vào phát thải khí nhà kính và chúng tôi có chiến lược giúp khách hàng giảm lượng khí thải của họ cũng như giảm lượng khí thải của chính chúng tôi. Chúng tôi tập trung vào việc hỗ trợ các doanh nghiệp trên toàn hệ sinh thái và giúp tạo ra một nền kinh tế có phát thải ròng bằng 0, tận dụng quy mô toàn cầu, chuyên môn sâu và sự hiện diện mạnh mẽ của chúng tôi tại ASEAN và các khu vực khác trên thế giới.

Video chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Bền vững cho doanh nghiệp

Tìm hiểu cách chúng tôi làm việc với khách hàng từ nhiều ngành và khu vực địa lý để xây dựng một tương lai bền vững.
Aerial view of river

Các giải pháp bền vững của chúng tôi

Dịch vụ tài chính và đầu tư bền vững của HSBC có thể giúp doanh nghiệp đạt được các mục tiêu ESG với một bộ giải pháp, chuyên môn và công cụ.

Tìm hiểu thêm dưới đây.

Lộ trình chuyển đổi

Aerial Top View Oil And Gas Refinery Plant

Được thiết kế cho các công ty trong các ngành phát thải nhiều carbon, Lộ trình Chuyển đổi của HSBC kết nối doanh nghiệp với thông tin, kiến thức chuyên môn và giải pháp để giúp hướng dẫn doanh nghiệp khách hàng hướng tới phát thải ròng bằng 0. Khám phá các câu chuyện đầu tiên của chúng tôi về lĩnh vực Năng lượng và Vận tải & Hậu cần.

Khám phá thêm

Một thoáng Việt Nam – Chuyển dịch năng lượng

Được mong đợi từ lâu, Quy hoạch điện VII đặt ra lộ trình chuyển dịch năng lượng của Việt Nam trong giai đoạn 2021-30.

Đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng ở Châu Á

Việc ra mắt Thỏa thuận Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Bình đẳng ở Indonesia và Việt Nam là một bước quan trọng trong việc kết hợp các nguồn vốn công và tư nhân để giải quyết thách thức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính lớn nhất tại châu Á.

Tài chính bền vững tại ASEAN Tình hình thị trường 2022

Được hỗ trợ bởi HSBC, bài thứ năm của chuỗi báo cáo về Tình hình Thị trường ASEAN biên soạn bởi Tổ chức Trái phiếu Khí hậu chính thức ra mắt, phân tích những diễn biến chính trong năm 2022 trên thị trường trái phiếu xanh và thị trường tài chính bền vững nói chung ở sáu quốc gia ASEAN.

Nghiên cứu Toàn cầu và thông tin chuyên sâu

Khám phá những phân tích mới nhất về động lực của ngành cùng với đội ngũ Nghiên cứu Toàn cầu ở HSBC và một số báo cáo mới nhất của chúng tôi để khai phá cơ hội liên quan đến bền vững.

Giải thưởng đạt được về bền vững

 • Awards for Excellence 2023 của Euromoney

  Ngân hàng Tài chính Bền vững Tốt nhất Châu Á (năm thứ 6 liên tiếp)

 • Giải thưởng Quốc gia 2023 của FinanceAsia

  Ngân hàng mang lại tác động tích cực về mặt ESG cho Việt Nam

 • Giải thưởng Asset Triple A Cơ sở Hạ tầng Bền vững 2023

  Ngân hàng Điều phối ECA của năm, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

 • Giải thưởng Quốc gia 2022 của FinanceAsia

  Ngân hàng có Đóng góp tích cực cho xã hội Việt Nam – Hạng mục ngân hàng quốc tế

 • Giải thưởng Asset Triple A Quốc gia về Tài chính Bền vững 2022

  • Ngân hàng toàn cầu tốt nhất Việt Nam về tài chính bền vững
  • Ngân hàng Tư vấn Khoản vay Tốt nhất Việt Nam
  • Khoản vay Xanh Tốt nhất Việt Nam
  • Khoản vay Hợp vốn Tốt nhất Việt Nam – Định chế Tài chính
  • Khoản vay Hợp vốn Tốt nhất Việt Nam – Doanh nghiệp
 • Giải thưởng Trái phiếu Tài chính Môi trường 2022

  • Nhà quản lý Hàng đầu của Năm về Trái phiếu Xanh – Chính phủ
  • Nhà quản lý Hàng đầu của Năm về Trái phiếu Bền vững – Tổ chức Tài chính
  • Nhà quản lý Hàng đầu của Năm về Trái phiếu Bền vững – Chính quyền Địa phương / Thành phố

Chiến lược khí hậu của chúng tôi

Cityscape at night

Chúng tôi đang tài trợ một số ngành công nghiệp có đóng góp đáng kể vào phát thải khí nhà kính. Chúng tôi có chiến lược giúp khách hàng giảm lượng khí thải của họ cũng như của chính chúng tôi.

Paraglider in valley

Thông tin khác

Tìm hiểu hàng loạt thông tin chuyên sâu của chúng tôi để hỗ trợ nhu cầu kinh doanh của doanh nghiệp.

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp