Biểu Phí Tham Khảo

Lãi Suất Cho Vay Cơ Bản (BLR) Áp Dụng Đối Với Khách Hàng Doanh Nghiệp

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách.