Đạo luật Tuân thủ thuế đối với các Tài khoản nước ngoài - FATCA

Có một số thay đổi đáng kể đang được thực hiện bởi các cơ quan quản lý tài chính, các chính phủ và các ngân hàng nhằm đảm bảo việc bảo vệ và an toàn lâu dài cho cả hệ thống tài chính và lợi ích của các khách hàng của chúng tôi. Một trong những thay đổi này là Đạo luật Tuân thủ Thuế đối với các Tài khoản Nước ngoài (FATCA) có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2014.


HSBC cam kết tuân thủ hoàn toàn Đạo luật FATCA tại tất cả các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cũng bị tác động, tuy nhiên cách tiếp cận Đạo luật FATCA của họ có thể khác so với cách tiếp cận của HSBC.

Đạo luật FATCA tác động đến rất nhiều khách hàng của HSBC. Chúng tôi có thể sẽ liên lạc với quý khách để yêu cầu thông tin hoặc tài liệu bổ sung để xác minh tình trạng thuế của quý khách tuân theo Đạo luật FATCA. Xin lưu ý rằng quý khách có thể nhận được nhiều yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung nếu quý khách có nhiều mối quan hệ với các thành viên khác của Tập đoàn HSBC. Điều quan trọng là quý khách phản hồi tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin về thuế ngay cả khi quý khách tin tưởng rằng mình đã cung cấp các thông tin đã được yêu cầu.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến FATCA/ Luật pháp địa phương và tình trạng thuế của mình, xin vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế do ngân hàng HSBC không thể cung cấp tư vấn về thuế.

Để tìm hiểu thêm thông tin về FATCA, xin vui lòng truy cập http://fatca.hsbc.com/

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách/p>