HSBC NAPAS 24/7

Thanh toán nhanh hơn và đơn giản hơn theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi.

Nguồn lực và nguồn cảm hứng

Lĩnh vực dệt may - chuỗi hội thảo trên web

Đọc thêm

Navigator (Tiêu điểm) - Khả năng phục hồi

Đọc thêm

Doanh nghiệp Bền vững

Đọc thêm

Ngân hàng giành giải thưởng

Euromoney Trade Finance Survey 2022

Một lần nữa HSBC lại đứng đầu trong cuộc khảo sát dịch vụ tài trợ thương mại năm 2022 của Euromoney, được công nhận là Ngân hàng dẫn đầu thị trường tốt nhất và Nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất tại Việt Nam ở mảng Tài trợ thương mại.

The Asset Triple A Country Awards 2021

HSBC Việt Nam đã giành giải thưởng Ngân hàng tốt nhất – Toàn cầu, Thỏa thuận vay liên kết cổ phần tốt nhất, Nhà tư vấn vay vốn tốt nhất và Khoản vay hợp vốn tốt nhất.

Euromoney Cash Management Survey 2020

HSBC đã được Corporates trao giải thưởng Nhà quản lý tiền mặt trong nước tốt nhất tại Việt Nam.