Đối Tác Phát Triển Kinh Doanh của Doanh Nghiệp

Chào mừng Quý Khách đang đến với trang thông tin của Ngân hàng HSBC dành cho khách hàng khối Doanh Nghiệp. Tại trang thông tin này, Quý Khách có thể tìm hiểu về những khả năng và giải pháp tài chính của chúng tôi. Ý kiến chuyên môn của HSBC cùng những câu chuyện thành công của khách hàng sẽ là nguồn cảm hứng cho các hoạt động của Quý Doanh Nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Tài trợ Vốn

Tài trợ hoạt động kinh doanh

Cải thiện vốn lưu động bằng cách tháo gỡ các khoản vốn bị kẹt trong chuỗi cung ứng và quản lý dòng tiền vào ra một cách hiệu quả trong toàn doanh nghiệp.

Tăng trưởng

Tài trợ tăng trưởng

Bơm vốn vào chuỗi cung ứng, mở rộng sang các thị trường mới và cải thiện thị trường và các hệ thống hiện tại của quý khách.

Các khoản thanh toán

Thực hiện và nhận thanh toán

Sắp xếp hơp lý các khoản thanh toán và thu hộ trong nước và quốc tế, đồng thời giúp quý khách sử dụng tốt nhất số dư tiền mặt. Quý khách cũng có thể quản lý chi phí một cách hiệu quả bằng cách hợp nhất việc chi tiêu của toàn doanh nghiệp.

Các khoản đầu tư

Tiết kiệm và đầu tư

Hợp nhất các số dư để tiếp cận nguồn tiền mặt nhanh hơn và dễ dàng hơn, đưa các khoản tiền nhàn rỗi vào hoạt động để tăng tính thanh khoản và hỗ trợ chiến lược phát triển doanh nghiệp của quý khách.

FATCA
Đạo luật Tuân thủ thuế đối với các Tài khoản nước ngoài

Tìm hiểu thêm

Quản lý rủi ro

Hỗ trợ kinh doanh

Quản lý rủi ro từ phía đối tác và hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới một cách tự tin, đồng thời quản lý các biến động tiềm năng về dòng tiền.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.