Tăng Trưởng

Các khoản phải trả toàn cầu

Đơn giản hóa các quy trình bằng cách thực hiện các thanh toán trong nước và quốc tế bằng lệnh giấy và lệnh trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với việc sử dụng các giải pháp quản lý các khoản phải trả toàn cầu, quý khách có thể quản lý chi phí và thanh toán một cách hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được tối đa rủi ro gian lận thanh toán. Đối soát nhanh hơn, giúp sắp xếp hợp lý việc quản lý thanh toán.
View more

Các khoản phải thu toàn cầu

Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động của quý khách bằng cách sắp xếp hợp lý và tăng cường tính minh bạch của các khoản phải thu của Doanh Nghiệp. Tính ưu việt của bộ giải pháp quản lý toàn diện các khoản phải thu toàn cầu của chúng tôi nhờ vào sự hiện diện toàn cầu kết hợp với kiến thức địa phương. Vì vậy, HSBC có thể giúp quý khách quản lý toàn bộ khoản phải thu nhanh hơn và hiệu quả cao hơn, bao gồm các khoản thu thực tế, xử lý dữ liệu và chuyển phát thông tin. Nhờ đó quý khách sẽ tập trung tối đa vào các cơ hội kinh doanh và dự án quan trọng khác để gia tăng giá trị cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.
View more

Nhập khẩu

Tiếp cận nguồn vốn lưu động mà quý khách cần và cải thiện dòng tiền bằng cách rút ngắn thời gian thanh toán cho nhà cung cấp và thời gian thanh toán của người mua, để Doanh Nghiệp có thể đàm phán giá tốt hơn. Các sản phẩm tài trợ nhập khẩu của chúng tôi cung cấp các giải pháp tài trợ linh hoạt, thanh toán cố định hoặc từng phần và quy trình giải ngân từng giao dịch cho các nhà nhập khẩu đủ điều kiện. Chúng tôi, bằng kinh nghiệm ngoại thương toàn cầu, sẽ thiết kế các giải pháp có cấu trúc phù hợp với chu kỳ kinh doanh cụ thể của Doanh Nghiệp.
View more

Hàng hóa xuất khẩu

Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý hiệu quả hơn các rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế thông qua việc sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu của HSBC. Với sự hiện diện tại khắp các thị trường trên toàn thế giới, các chuyên viên của chúng tôi với kiến thức chuyên sâu sẽ hỗ trợ Doanh Nghiệp đánh giá các rủi ro của thị trường mới nổi và tạo cho quý khách sự tin cậy cần thiết để mở rộng kinh doanh trên toàn thế giới. Điều này bao gồm việc giúp các Doanh Nghiệp hiểu rõ môi trường pháp lý cũng như điều kiện văn hóa, xã hội và kinh tế khi khám phá thị trường mới.
View more

Bảo lãnh

Yên tâm thực hiện các giao dịch ngay cả khi Doanh Nghiệp chưa thiết lập được sự tin cậy trong mối quan hệ kinh doanh với đối tác thông qua việc sử dụng sản phẩm Bảo Lãnh và Thư Tín Dụng Dự Phòng. Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng HSBC sẽ giúp Doanh Nghiệp đàm phán các điều khoản có lợi với người mua và nhà cung cấp bằng cách bảo vệ họ khỏi rủi ro khi hợp đồng không được thực hiện trong khi vẫn giải quyết được các nhu cầu tài chính của Doanh Nghiệp. HSBC cung cấp các giải pháp phù hợp với khách hàng, bao gồm các bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán trả trước, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh tài chính, thư tín dụng dự phòng và các bảo lãnh khác theo yêu cầu của Doanh Nghiệp.
View more