southeast asian cityscape at night
  • Phát triển doanh nghiệp

Việt Nam: tiếp cận một nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ với các kết nối quốc tế

Tìm hiểu thêm
Off shore windmill farms

Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

Bài viết
Tìm hiểu thêm
Aerial view of river

Bền vững cho doanh nghiệp

Bài viết
Tìm hiểu thêm
Aerial view of  a solar farm

REE đang góp phần vào một tương lai tươi sáng cho Việt Nam

Bài viết
Tìm hiểu thêm

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN của Bloomberg

Bài viết
Tìm hiểu thêm

Cơ hội kinh doanh: Cuộc cách mạng thanh toán kỹ thuật số ở Đông N...

Bài viết
 Asia Research Institute - Opportunities in Southeast Asia

Viện Nghiên cứu Châu Á - Cơ hội ở Đông Nam Á

Video

Tìm hiểu thêm các thông tin khác

Tùy chỉnh bản tin bằng việc lựa chọn các chủ đề và đề tài bạn quan tâm
Banyan Tree

Người sáng lập Tập đoàn Banyan Tree nhìn thấy sự phục hồi của ngà...

Video
 Ascend Vietnam Ventures

Cán bộ kì cựu tại Thung lũng Silicon hướng tới sự bùng nổ kỹ thuậ...

Video
 Masan Group - The changing digital landscape in Vietnam

Tập đoàn Masan - Bối cảnh kỹ thuật số tại Việt Nam đang thay đổi

Video
 PropertyGuru - Southeast Asia's real estate outlook

PropertyGuru - Triển vọng bất động sản tại Đông Nam Á

Video

Sản phẩm

Tài trợ Vốn

Improve working capital by unlocking funds caught in the supply chain, and manage incoming and outgoing cash flows more effectively organisation wide.

Tìm hiểu thêm

Hành động Cân bằng – ASEAN được chuẩn bị như thế nào để phát triể...

Bài viết
Tìm hiểu thêm

Phục hồi kinh tế: Bình minh của kỷ nguyên đầu tư bền vững mới ở A...

Bài viết
woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp