HSBC Safeguard

Bảo vệ quý vị trước gian lận và tội phạm tài chính

Trong thế giới có mức độ kết nối ngày càng cao như hiện nay, hơn bao giờ hết, tính bảo mật phải được đảm bảo – đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng. Đó là lý do tại sao chúng tôi giới thiệu HSBC Safeguard: một loạt các sáng kiến được thiết kế để bảo vệ tốt hơn cho tất cả các khách hàng của chúng tôi trước các hành vi gian lận và tội phạm tài chính trong khắp các quy trình và hệ thống toàn cầu của chúng tôi.

Thông tin là chìa khóa để bảo vệ

Các hệ thống và quy trình của chúng tôi dựa vào việc chúng tôi có thông tin cập nhật nhất về tất cả các khách hàng của mình. Quý vị sẽ sớm được yêu cầu thực hiện một hoặc tất cả những điều sau:

xác nhận hoặc cập nhật thông tin cá nhân hoặc doanh nghiệp hiện có của quý vị

cung cấp một số thông tin mới có thể bao gồm các tài liệu gốc

Chúng tôi xin lỗi nếu điều này có thể gây ra một số bất tiện cho quý vị, nhưng chúng tôi sẽ làm việc với quý vị để đảm bảo quy trình này đơn giản và dễ hiểu nhất có thể.

Chúng tôi sẽ làm gì với dữ liệu của quý vị

Mục đích duy nhất của việc thu thập thông tin này là để các hệ thống và quy trình của chúng tôi có thể bảo vệ cả khách hàng và ngân hàng trước các hành vi tội phạm tài chính. Chúng tôi rất coi trọng nghĩa vụ bảo vệ dữ liệu của quý vị, vì vậy tất cả thông tin quý vị cung cấp sẽ tuân theo các tiêu chuẩn cao về bảo mật và dữ liệu của Tập đoàn HSBC. Thông tin này chỉ được sử dụng để bảo vệ quý vị và sẽ KHÔNG được bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng cho mục đích tiếp thị.

Quý vị cần làm gì tiếp theo

Quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì vào lúc này. Để quản lý quy trình, chúng tôi sẽ liên hệ với từng khách hàng theo từng giai đoạn để thông báo khi nào khách hàng cần cập nhật thông tin của mình. Tùy thuộc vào phương án liên hệ của quý vị, hãy lưu ý đến một email hoặc một bức thư từ chúng tôi trong thời gian tới.

Để biết thêm thông tin, vui lòng gọi cho Quản lý Quan hệ Khách hàng của quý vị hoặc đến chi nhánh tại địa phương.

Câu hỏi thường gặp

Thông tin liên hệ

Ngân hàng tư nhân

Đặt câu hỏi về HSBC Safeguard:

(84-28) 35 203 490

Khách hàng khối Ngân hàng Cá nhân:

(84-28) 37 247 247 (miền Nam)

(84-24) 62 707 707 (Miền Bắc)

Chủ thẻ tín dụng hạng bạch kim:

(84-28) 37 247 248

Khách hàng cao cấp:

(84-28) 37 247 666

Đặt câu hỏi về HSBC Safeguard:

Hsbc.safeguard.vnm@hsbc.com.vn

Khách hàng khối Ngân hàng Cá nhân:

direct@hsbc.com.vn

Khách hàng cao cấp:

hsbcpremiervnm@hsbc.com.vn

Nếu đã đăng ký Internet Banking, quý vị có thể gửi phản hồi của mình từ “Hộp thư” trong Internet Banking.

Ngân hàng thương mại

Vui lòng liên hệ với cán bộ Quản lý Quan hệ của quý vị