Giao Dịch

Thanh toán bù trừ và thanh toán ngoại tệ

Tối ưu hóa vốn lưu động của Doanh Nghiệp và thực hiện các giao dịch bằng nội và ngoại tệ một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các giải pháp quản lý tài khoản và thanh toán của HSBC. Bằng việc xử lý giao dịch linh hoạt, các cơ cấu tài khoản toàn diện, báo cáo đầy đủ và truy cập trực tiếp vào hàng loạt các dịch vụ ngoại tệ, quý khách có thể xác thực các chi tiết giao dịch trực tuyến, nhận xác nhận giao dịch ngay và tùy chỉnh các biểu mẫu thanh toán để giảm thiểu sai sót trong các giao dịch định kỳ.
View more

Các khoản phải trả toàn cầu

Đơn giản hóa các quy trình bằng cách thực hiện các thanh toán trong nước và quốc tế bằng lệnh giấy và lệnh trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với việc sử dụng các giải pháp quản lý các khoản phải trả toàn cầu, quý khách có thể quản lý chi phí và thanh toán một cách hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được tối đa rủi ro gian lận thanh toán. Đối soát nhanh hơn, giúp sắp xếp hợp lý việc quản lý thanh toán.
View more

Các khoản phải thu toàn cầu

Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động của quý khách bằng cách sắp xếp hợp lý và tăng cường tính minh bạch của các khoản phải thu của Doanh Nghiệp. Tính ưu việt của bộ giải pháp quản lý toàn diện các khoản phải thu toàn cầu của chúng tôi nhờ vào sự hiện diện toàn cầu kết hợp với kiến thức địa phương. Vì vậy, HSBC có thể giúp quý khách quản lý toàn bộ khoản phải thu nhanh hơn và hiệu quả cao hơn, bao gồm các khoản thu thực tế, xử lý dữ liệu và chuyển phát thông tin. Nhờ đó quý khách sẽ tập trung tối đa vào các cơ hội kinh doanh và dự án quan trọng khác để gia tăng giá trị cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.
View more