Giao Dịch

Thanh toán bù trừ và thanh toán ngoại tệ

Tối ưu hóa nguồn vốn lưu động của quý vị và gia tăng hiệu quả của các giao dịch trong và ngoài nước với các giải pháp thanh toán, tài khoản và ngoại hối của HSBC.
View more

Khoản phải trả Toàn cầu

Quản lý chi phí và thanh toán hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xảy ra gian lận thanh toán.
View more

Khoản phải thu Toàn cầu

Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động bằng cách hợp lý hóa và tăng cường tính rõ ràng của các khoản phải thu.
View more

Thu Đa kênh HSBC

Giải pháp toàn diện cho nhu cầu thu tiền tại cửa hàng và Thương mại Điện tử của quý vị, cho phép khách hàng thực hiện giao dịch một cách nhanh chóng hơn và đơn giản hơn và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.
View more

HSBC NAPAS 24/7

Thanh toán nhanh hơn và đơn giản hơn theo thời gian thực¹ mọi lúc, mọi nơi.
View more

Cổng thông tin Quản lý Thanh khoản

Xem và quản lý thanh khoản toàn cầu trực tuyến trên HSBCnet
View more

API Ngân quỹ của HSBC

Chuyển đổi quy trình kinh doanh bằng cách tích hợp thông tin thời gian thực về tài khoản, số dư và giao dịch
View more

HSBC Connect

Nhận quy trình quản lý tiền mặt nhanh chóng, an toàn và hiệu quả với khả năng kết nối trực tiếp giữa các máy chủ.
View more

Theo dõi Thanh toán qua HSBCnet

Một cách hiệu quả để theo dõi các khoản thanh toán, khoản phải thu, tính thanh khoản và giá trị thay đổi của tài sản - tất cả đều có thể được thực hiện thông qua một giải pháp toàn cầu, an toàn*.
View more

Quản lý Ngoại hối

Chúng tôi là một trong những nhà tạo lập thị trường Ngoại hối (FX) hàng đầu toàn cầu. Cho dù nhu cầu thực hiện của quý vị bắt nguồn từ chiến lược giao dịch, phòng ngừa rủi ro hay đầu tư, quý vị có thể tận dụng mạng lưới toàn cầu, kiến thức địa phương và chuyên môn sâu của chúng tôi để hiểu rõ hơn và quản lý mức độ rủi ro của quý vị theo cách phù hợp nhất với mục tiêu của mình.
View more

HSBCnet

Đơn giản hơn, an toàn hơn và kết nối tốt hơn với HSBCnet để truy cập vào các tài khoản trên toàn cầu thông qua một nền tảng tinh gọn mọi lúc, mọi nơi.
View more

Công cụ theo dõi giao dịch thương mại

Truy cập các giao dịch thương mại của quý vị một cách nhanh chóng và dễ dàng, mọi lúc và mọi nơi.
View more