Đầu Tư

Thanh khoản, khoản phải trả và khoản đầu tư

Nâng cao hiệu quả của các hoạt động của Doanh Nghiệp bằng cách quản lý tiền mặt trên cơ sở danh mục đầu tư tại hơn 50 thị trường trên thế giới. Với các giải pháp quản lý thanh khoản toàn cầu của HSBC, quý khách có thể tiếp cận với rất nhiều phương án đầu tư, tiền gửi và tự đầu tư. Các giải pháp thanh khoản của HSBC sẽ được thiết kế thích hợp để phù hợp với các quy định của từng thị trường mà ở đó, một số sản phẩm – dịch vụ dưới đây có thể bị hạn chế. HSBC tích hợp hệ thống quản lý kế toán Doanh Nghiệp (ERP), cũng như các quy trình về khoản phải thu, khoản phải trả với hệ thống ngân hàng trực tuyến của mình ở mức cao nhất sẽ giúp chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tài chính thích hợp cho Doanh Nghiệp.
View more

Vốn lưu động

Quản lý dòng tiền và giao dịch thương mại hiệu quả hơn.
View more

Quản lý Ngoại hối

Chúng tôi là một trong những nhà tạo lập thị trường Ngoại hối (FX) hàng đầu toàn cầu. Cho dù nhu cầu thực hiện của quý vị bắt nguồn từ chiến lược giao dịch, phòng ngừa rủi ro hay đầu tư, quý vị có thể tận dụng mạng lưới toàn cầu, kiến thức địa phương và chuyên môn sâu của chúng tôi để hiểu rõ hơn và quản lý mức độ rủi ro của quý vị theo cách phù hợp nhất với mục tiêu của mình.
View more