Công cụ theo dõi giao dịch thương mại

Trở lại Phát triển Kinh doanh Thông minh

Truy cập các giao dịch thương mại của quý vị một cách nhanh chóng và dễ dàng, mọi lúc và mọi nơi.

Tại HSBC, chúng tôi liên tục cung cấp các công cụ sáng tạo để giúp cuộc sống của quý vị thuận tiện hơn 24/7. Và bây giờ, ứng dụng HSBCnet Mobile đã bao gồm Công cụ Theo dõi Giao dịch Thương mại mới.

Công cụ Theo dõi Giao dịch Thương mại của HSBCnet cung cấp cho quý vị góc nhìn toàn cầu về các giao dịch thư tín dụng, nhờ thu cũng như thanh toán, bảo lãnh và khoản vay tài trợ thương mại tại các thị trường và quốc gia trên toàn thế giới trong một ứng dụng duy nhất.

Ứng dụng HSBCnet Mobile với Công cụ Theo dõi Giao dịch Thương mại có thể được cài đặt cho điện thoại Apple iPhone và Android, quý vị có thể:

  • Nắm được tổng quan về giao dịch tài trợ thương mại và bảo lãnh của quý vị
  • Truy cập trạng thái của các giao dịch thư tín dụng xuất, nhập khẩu, nhờ thu, bảo lãnh và khoản vay tài trợ thương mại của quý vị
  • Tìm kiếm giao dịch thông minh
  • Xem chi tiết trạng thái giao dịch tài trợ thương mại theo thời gian thực
  • Tiết kiệm thời gian tra soát thông qua điện thoại, fax hoặc email nhờ vào quyền truy cập trạng thái giao dịch của quý vị

Khi quý vị cần xem tất cả các giao dịch của mình cùng một lúc, Ứng dụng di động HSBCnet với Công cụ Theo dõi Giao dịch Thương mại sẽ cung cấp cho quý vị cái nhìn tổng quan một cách nhanh chóng.

Xem video và xem công cụ này hoạt động như thế nào

Công cụ Theo dõi Giao dịch Thương mại của HSBC | Công cụ Theo dõi Giao dịch Thương mại của HSBC, một cách nhanh chóng và dễ dàng để truy cập các giao dịch thương mại của bạn

Để sử dụng được công cụ này, Quý vị sẽ cần có

  • Điện thoại Apple iPhone hoặc Android
  • Phiên bản mới nhất của ứng dụng HSBCnet Mobile được tải xuống từ Apple App Store hoặc Google Play ™
  • Số Tài khoản Thương mại HSBC
  • Địa chỉ email HSBC Instant @dvice
  • Số tham chiếu giao dịch gần đây được liên kết với tài khoản trên

3 bước dễ dàng để thiết lập

Quý vị chỉ cần đăng ký Instant @dvice để truy cập Công cụ Theo dõi Giao dịch Thương mại của HSBC, không cần đăng ký HSBCnet. Nếu quý vị chưa đăng ký dịch vụ HSBC Instant @dvice, vui lòng liên hệ với chuyên viên Trung tâm Thanh toán và Tài trợ Thương mại của HSBC.

Bước 1

Mở Ứng dụng di động HSBCnet với Trình theo dõi giao dịch thương mại

Bước 2

Nhập số Tài khoản Thương mại HSBC, địa chỉ email Instant @ dvice và hóa đơn hoặc số tham chiếu DC của quý vị

Bước 3

Nhập mã xác nhận được cung cấp cho địa chỉ email của quý vị

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp