Mẫu đơn doanh nghiệp

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Mở & Đóng Tài Khoản

 

 

Đơn Giao Dịch

 

 

Tiền Gởi Có Kỳ Hạn

 

 

Tín dụng doanh nghiệp

Dịch vụ Trung tâm thanh toán và Tài trợ thương mại

Xuất khẩu

Nhập khẩu

Bảo lãnh

Tài trợ thương mại

Phòng Kinh doanh Vốn và Ngoại tệ

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.