Nền tảng điện tử HSBC Supply Chain Finance

Trở lại Phát triển Kinh doanh Thông minh

Cách tiếp cận nhanh hơn và đơn giản hơn với vốn lưu động trên nền tảng điện tử.

HSBC Supply Chain Finance (HSCF) là giao diện nền tảng web đảm bảo người mua thanh toán cho nhà cung cấp một cách hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Cách thức hoạt động

Khi nhận được hàng hóa và chứng từ thương mại (hóa đơn) từ nhà cung cấp, người mua dễ dàng tải tệp hóa đơn lên nền tảng HSCF rồi phê duyệt các hóa đơn đó trong hệ thống. Sau đó, ngân hàng của người mua (HSBC) sẽ thanh toán sớm cho nhà cung cấp.

Lợi ích cho người mua:

Nhanh hơn

  • Giảm chi phí chuỗi cung ứng bằng cách tối ưu hóa các điều khoản thanh toán được đàm phán và thỏa thuận với người bán, tăng tính thanh khoản và nâng cao hiệu quả thanh toán.

Đơn giản hơn

  • Đăng Tải số lượng hóa đơn không giới hạn chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Cập nhật thông tin tốt hơn

  • Có thông tin dự báo chính xác về dòng tiền trong tương lai bằng cách trích xuất và phân tích dữ liệu ở nhiều định dạng khác nhau, hỗ trợ quá trình báo cáo của doanh nghiệp.

Lợi ích cho nhà cung cấp:

Nhanh hơn

  • Cải thiện Thời gian thu hồi tiền hàng tồn đọng (DSO) và gia tăng vốn lưu động mà không cần sử dụng hạn mức tín dụng ngân hàng.
  • Nhận thanh toán sớm để giảm rủi ro thanh toán từ các khoản phải thu của nhà cung cấp.

Cập nhật thông tin tốt hơn

  • Tối ưu hóa việc quản lý dòng tiền bằng cách yêu cầu thanh toán hóa đơn sớm dựa trên nhu cầu của chu kỳ kinh doanh.

Việc triển khai HSBC Supply Chain Finance trên nền tảng điện tử là minh chứng cho cam kết của chúng tôi trong việc chuyển đổi thương mại cho các khách hàng tại Việt Nam cũng như các nước khác ở châu Á. Đây là sáng kiến mới nhất mà chúng tôi đã triển khai để nâng cao trải nghiệm của khách hàng và giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận vốn lưu động. Là một ngân hàng thương mại hàng đầu thế giới, chúng tôi có cả cơ hội và trách nhiệm giúp giảm xung đột thương mại, giúp thương mại dễ tiếp cận hơn và tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng trong trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Ajay Sharma | Giám đốc Khối Tài trợ Thương mại và Khoản phải thu Toàn cầu, HSBC Châu Á Thái Bình Dương
woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp