HSBC NAPAS 24/7

Các Giải pháp cho nhu cầu phát triển công ty của bạn

01 / 19

Ngân hàng giành giải thưởng

Awards for Excellence 2023 của Euromoney

  • Ngân hàng Tốt nhất Việt Nam
  • Ngân hàng Tốt nhất Châu Á
  • Ngân hàng Tài chính Bền vững Tốt nhất Châu Á (năm thứ 6 liên tiếp)
  • Ngân hàng Tài trợ Thương mại Tốt nhất Thế giới (năm thứ 2 liên tiếp)

FinanceAsia Awards 2023

  • Ngân hàng nước ngoài tốt nhất Việt Nam
  • Ngân hàng mang lại tác động tích cực về mặt ESG cho Việt Nam
  • Ngân hàng đầu tư tốt nhất Việt Nam
  • Ngân hàng ứng dụng công nghệ sáng tạo nhất Việt Nam

The Asset Triple A Treasurise Awards 2023

Ngân hàng tốt nhất Việt Nam về Kinh doanh Nguồn vốn và Vốn lưu động cho các Doanh nghiệp đa quốc gia/Doanh nghiệp lớn tại Việt Nam