Tăng trưởng

Mở rộng việc kinh doanh của quý khách trong nước và trên toàn cầu. Cho dù chiến lược phát triển của quý khách là nhằm tiếp tục xây dựng trên cơ sở những gì hiện có hay mở rộng kinh doanh trên toàn cầu – hoặc cả hai – HSBC luôn có giải pháp phù hợp. Bơm vốn vào chuỗi cung ứng của quý khách hoặc thiết lập các mối quan hệ công việc với các đối tác mới tại các thị trường mới một cách nhanh chóng, dễ dàng và tự tin bằng việc sử dụng các dịch vụ tài trợ qua biên giới và các dịch vụ tài trợ các khoản phải thu và thương mại của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Hàng hóa xuất khẩu

Có được sự kiểm soát tốt hơn các hàng hóa xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý hiệu quả hơn các rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế thông qua việc sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu của HSBC. Các chuyên viên thương mại của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu để hỗ trợ quý khách đánh giá các rủi ro của thị trường.

Bảo lãnh

Thực hiện kinh doanh với sự tin tưởng ngay cả khi quý khách thiếu các mối quan hệ sẵn có, thông qua việc sử dụng bảo lãnh và thư tín dụng dự phòng.

Nhập khẩu

Sau khi phê duyệt, quý khách được tiếp cận nguồn vốn lưu động cần thiết và cải thiện dòng tiền để thu hẹp khoảng cách giữa thời gian thanh toán cho nhà cung cấp và thời gian thanh toán của người mua. Các giải pháp tài trợ nhập khẩu của chúng tôi cung cấp các lựa chọn tài chính linh hoạt.

Global Connections

Ba bước để cạnh tranh với các thương hiệu lớn

Cạnh tranh với các thương hiệu đã đứng vững trên thị trường mới là một thách thức khó khăn

Với điều khoản thanh toán tại một số thị trường nước ngoài trong khoảng từ 60-120 ngày, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với áp lực nghiêm trọng về dòng tiền.

HSBC
Tài trợ vốn để phát triển ở thị trường nước ngoài

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.