Tăng Trưởng

Nhập khẩu

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Tiếp cận nguồn vốn lưu động mà quý khách cần và cải thiện dòng tiền bằng cách rút ngắn thời gian thanh toán cho nhà cung cấp và thời gian thanh toán của người mua, để Doanh Nghiệp có thể đàm phán giá tốt hơn. Các sản phẩm tài trợ nhập khẩu của chúng tôi cung cấp các giải pháp tài trợ linh hoạt, thanh toán cố định hoặc từng phần và quy trình giải ngân từng giao dịch cho các nhà nhập khẩu đủ điều kiện. Chúng tôi, bằng kinh nghiệm ngoại thương toàn cầu, sẽ thiết kế các giải pháp có cấu trúc phù hợp với chu kỳ kinh doanh cụ thể của Doanh Nghiệp.

Các giải pháp hỗ trợ nhập khẩu của chúng tôi

Nhờ thu chứng từ nhập khẩu

Giảm thiểu rủi ro thanh toán cho người bán bằng cách kiểm tra chứng từ hàng hóa gửi đi đúng và phù hợp với chi tiết quy định trước khi thanh toán.

Tín dụng chứng từ nhập khẩu (thư tín dụng)

Phương thức Tín dụng thư là một cam kết của HSBC sẽ trả tiền cho nhà cung cấp hàng hóa hoặc dịch vụ trong thời hạn được quy định nếu đáp ứng được các điều khoản và điều kiện được quy định trong Tín dụng thư.

Tài trợ nhập khẩu

Hợp lý hóa việc tiếp cận vốn lưu động và bảo vệ quý khách tránh biến động về tỷ giá bằng cách tài trợ phần chênh lệch giữa các khoản thanh toán thu và chi. Bao gồm cả tài trợ bồi hoàn tín dụng chứng từ.

Bảo lãnh nhận hàng

Đẩy nhanh thời gian nhận hàng nhập khẩu bằng cách cung cấp bảo lãnh nhận hàng của HSBC.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số:

+ 84 8 38292288

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp