Giao Dịch

Các khoản phải thu toàn cầu

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động của quý khách bằng cách sắp xếp hợp lý và tăng cường tính minh bạch của các khoản phải thu của Doanh Nghiệp. Tính ưu việt của bộ giải pháp quản lý toàn diện các khoản phải thu toàn cầu của chúng tôi nhờ vào sự hiện diện toàn cầu kết hợp với kiến thức địa phương. Vì vậy, HSBC có thể giúp quý khách quản lý toàn bộ khoản phải thu nhanh hơn và hiệu quả cao hơn, bao gồm các khoản thu thực tế, xử lý dữ liệu và chuyển phát thông tin. Nhờ đó quý khách sẽ tập trung tối đa vào các cơ hội kinh doanh và dự án quan trọng khác để gia tăng giá trị cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình.

Giải pháp quản lý các khoản phải thu toàn cầu của chúng tôi

Dịch vụ thu hộ bằng lệnh giấy và lệnh trực tuyến

Thu các khoản thanh toán bằng séc và tiền mặt tại nhiều quốc gia thông qua mạng lưới chi nhánh và ngân hàng liên kết của HSBC. Tận dụng lợi thế của các dịch vụ thanh toán hóa đơn và chuyển tiền trực tuyến để xử lý các khoản phải thu nhanh chóng hơn.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số:

+ 84 8 38292288

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp