Giao Dịch

Khoản phải thu Toàn cầu

Quý vị cần có các chiến lược và giải pháp để định hướng trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ
Liên hệ chúng tôi
Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động bằng cách hợp lý hóa và tăng cường tính rõ ràng của các khoản phải thu.

Các giải pháp toàn diện về khoản phải thu toàn cầu của HSBC có nền tảng là sự hiện diện trên toàn cầu và kiến thức địa phương của chúng tôi. Do đó, HSBC có thể giúp quý vị quản lý toàn bộ chu kỳ thu tiền với tốc độ và hiệu quả cao hơn, bao gồm thu tiền thực tế, xử lý dữ liệu và cung cấp thông tin. Điều đó có nghĩa là doanh nghiệp quý vị có thể tập trung vào việc tối đa hóa các cơ hội kinh doanh và các dự án quan trọng khác nhằm tăng thêm giá trị cho hoạt động của mình.

Giải pháp khoản phải thu toàn cầu của chúng tôi

Thu Đa kênh HSBC

Nền tảng hỗ trợ nhu cầu thanh toán tại cửa hàng và thương mại điện tử. Tận dụng giải pháp quản lý tiền mặt và thương mại thông minh giúp quý vị lãnh đạo doanh nghiệp tiến về phía trước.

Tài khoản ảo

Tự động xác định người khởi tạo các khoản thanh toán đến đã nhận được qua các tài khoản ảo, giúp khách hàng không phải mất thời gian đối chiếu các khoản thanh toán với nhà cung cấp.

Dịch vụ Quản lý Khoản phải thu

Tự động hóa và hợp lý hóa quy trình đối soát hóa đơn, giúp khách hàng có nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dòng tiền của mình và quản lý vốn lưu động.

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp