Giao Dịch

Khoản phải trả Toàn cầu

Quý vị cần có các chiến lược và giải pháp để định hướng trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ
Liên hệ chúng tôi
Quản lý chi phí và thanh toán hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu nguy cơ xảy ra gian lận thanh toán.

Đơn giản hóa quy trình bằng cách thực hiện thanh toán trong nước và quốc tế trên giấy tờ và bằng phương thức điện tử một cách nhanh chóng và dễ dàng. Sử dụng các giải pháp thanh toán toàn cầu của chúng tôi, quý vị sẽ có thể quản lý chi phí và thanh toán hiệu quả hơn, đồng thời giảm thiểu khả năng xảy ra gian lận thanh toán. Việc đối soát cũng được thực hiện nhanh hơn, qua đó giúp đơn giản hóa việc quản lý thanh toán.

Giải pháp thanh toán toàn cầu của chúng tôi

HSBC NAPAS 24/7

Thanh toán nhanh hơn và đơn giản hơn theo thời gian thực mọi lúc, mọi nơi.

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp