Giao Dịch

Các khoản phải trả toàn cầu

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Đơn giản hóa các quy trình bằng cách thực hiện các thanh toán trong nước và quốc tế bằng lệnh giấy và lệnh trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với việc sử dụng các giải pháp quản lý các khoản phải trả toàn cầu, quý khách có thể quản lý chi phí và thanh toán một cách hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được tối đa rủi ro gian lận thanh toán. Đối soát nhanh hơn, giúp sắp xếp hợp lý việc quản lý thanh toán.

Giải pháp quản lý các khoản phải trả toàn cầu của chúng tôi

Chuyển Khoản Quốc tế

Giảm thời gian và chi phí xử lý thanh toán bằng séc thông qua việc sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử để thực hiện thanh toán nhanh chóng, an toàn và hiệu quả về chi phí.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số:

+ 84 8 38292288

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp