Tăng Trưởng

Vốn lưu động

Doanh nghiệp cần có các chiến lược và giải pháp để định hướng trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ.
Liên hệ chúng tôi
Quản lý dòng tiền và giao dịch thương mại hiệu quả hơn.

Đối với mỗi doanh nghiệp, cho dù mục tiêu cải thiện vốn lưu động là tăng nguồn vốn tự có, giảm nợ, mở rộng phạm vi kinh doanh hay cải thiện bảng cân đối kế toán – chìa khóa thành công nằm ở khả năng kiểm soát dòng tiền tốt hơn. Đó là lý do tại sao các giải pháp tài trợ thương mại và khoản phải thu của chúng tôi giúp quý khách hàng khai thác các khoản tiền bị tồn đọng trong hàng tồn kho hoặc các khoản phải thu để duy trì đà phát triển của chuỗi cung ứng cũng như của chính doanh nghiệp quý khách. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng thương mại được thiết kế đặc biệt để giúp quý khách hàng quản lý dòng tiền vào và ra hiệu quả hơn trong toàn bộ tổ chức.

Giải pháp Vốn lưu động của chúng tôi

Xuất khẩu

Quý khách hàng sẽ có được sự kiểm soát tốt hơn với các giao dịch xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý hiệu quả hơn các rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế thông qua việc sử dụng các tiện ích tài trợ thương mại và tài trợ xuất khẩu của HSBC. Các chuyên viên thương mại của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu để hỗ trợ quý khách đánh giá các rủi ro của thị trường.

Bảo lãnh

Quý khách hàng có thể tự tin tiến hành kinh doanh với các đối tác mới thiết lập quan hệ, thông qua việc sử dụng sản phẩm bảo lãnh ngân hàng và thư tín dụng dự phòng.

Nhập khẩu

Sau khi được phê duyệt, quý khách hàng có thể tiếp cận nguồn vốn lưu động cần thiết và cải thiện dòng tiền bằng cách thu hẹp khoảng cách giữa việc thanh toán cho nhà cung cấp và nhận thanh toán từ người mua. Các giải pháp tài trợ nhập khẩu của chúng tôi cung cấp các lựa chọn linh hoạt cho quý khách.

Giải pháp khác

Giải pháp tài trợ chuỗi cung ứng

Giải pháp của chúng tôi giúp quý khách hàng giảm chi phí tài chính đồng thời nâng cao hiệu quả bằng cách giải phóng lượng vốn lưu động bị tồn đọng trong chuỗi cung ứng.

Nền tảng HSBC Supply Chain Finance

Cách tiếp cận nhanh hơn và đơn giản hơn với vốn lưu động bằng phương thức điện tử.

Tài trợ khoản phải thu

Quý khách hàng có thể tiếp cận dòng tiền tồn đọng trong các khoản phải thu để cải thiện nguồn vốn lưu động trong quá trình phát triển kinh doanh, gia tăng tính thanh khoản thông qua giải pháp tài trợ các khoản phải thu của chúng tôi.

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp