Tăng Trưởng

Tài trợ Vốn

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Quản lý dòng tiền và thương mại hiệu quả hơn. Cho dù mục tiêu cải thiện vốn hoạt động của quý khách là nhằm tăng quỹ tự có, giảm nợ, mở rộng phạm vi kinh doanh, hay cân đối thu chi – chìa khóa thành công chính là giành quyền kiểm soát các dòng tiền. Đó là lý do các giải pháp tài trợ thương mại và các khoản phải thu của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý khách tháo gỡ các khoản vốn tồn đọng trong hàng tồn kho hoặc trong các khoản phải thu để giữ cho chuỗi cung ứng và doanh nghiệp của quý khách không ngừng phát triển. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ các dịch vụ ngân hàng dành cho khối khách hàng doanh nghiệp và được thiết kế chuyên biệt để hỗ trợ quý khách quản lý lượng tiền vào và ra một cách hiệu quả.

Hàng hóa xuất khẩu

Có được sự kiểm soát tốt hơn các hàng hóa xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý hiệu quả hơn các rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế thông qua việc sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu của HSBC. Các chuyên viên thương mại của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu để hỗ trợ quý khách đánh giá các rủi ro của thị trường.

Bảo lãnh

Thực hiện kinh doanh với sự tin tưởng ngay cả khi quý khách thiếu các mối quan hệ sẵn có, thông qua việc sử dụng bảo lãnh và thư tín dụng dự phòng.

Nhập khẩu

Sau khi phê duyệt, quý khách được tiếp cận nguồn vốn lưu động cần thiết và cải thiện dòng tiền để thu hẹp khoảng cách giữa thời gian thanh toán cho nhà cung cấp và thời gian thanh toán của người mua. Các giải pháp tài trợ nhập khẩu của chúng tôi cung cấp các lựa chọn tài chính linh hoạt.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp