Bảo Vệ

Bảo lãnh

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Yên tâm thực hiện các giao dịch ngay cả khi Doanh Nghiệp chưa thiết lập được sự tin cậy trong mối quan hệ kinh doanh với đối tác thông qua việc sử dụng sản phẩm Bảo Lãnh và Thư Tín Dụng Dự Phòng. Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng HSBC sẽ giúp Doanh Nghiệp đàm phán các điều khoản có lợi với người mua và nhà cung cấp bằng cách bảo vệ họ khỏi rủi ro khi hợp đồng không được thực hiện trong khi vẫn giải quyết được các nhu cầu tài chính của Doanh Nghiệp. HSBC cung cấp các giải pháp phù hợp với khách hàng, bao gồm các bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán trả trước, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh tài chính, thư tín dụng dự phòng và các bảo lãnh khác theo yêu cầu của Doanh Nghiệp.

Các giải pháp bảo lãnh của chúng tôi

Bảo lãnh tài chính

Sử dụng các sản phẩm bảo lãnh hợp đồng cho thuê, bảo lãnh thuế và bảo lãnh thanh toán để thay thế cho các khoản tiền phải trả trước cho đối tác, giúp Doanh Nghiệp giải phóng vốn lưu động và có khả năng đảm bảo điều khoản hợp đồng thuận lợi.

Bảo lãnh Thương Mại (Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh bảo hành)

Mở ra các cơ hội đấu thầu mới với bảo lãnh dự thầu, đàm phán các điều khoản hợp đồng tốt hơn thông qua bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng và bảo lãnh bảo hành, bảo đảm cho các khoản tạm ứng bằng bảo lãnh thanh toán trả trước do HSBC cung cấp.

Tín dụng thư dự phòng

Tại các thị trường mà Nhà Cung Cấp và Nhà Nhập Khẩu của quý khách không yên tâm với các dịch vụ bảo lãnh, HSBC có thể hỗ trợ doanh nghiệp của quý khách bằng sản phẩm thư tín dụng dự phòng.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số:

+ 84 8 38292288

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp