Tăng Trưởng

Hàng hóa xuất khẩu

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý hiệu quả hơn các rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế thông qua việc sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu của HSBC. Với sự hiện diện tại khắp các thị trường trên toàn thế giới, các chuyên viên của chúng tôi với kiến thức chuyên sâu sẽ hỗ trợ Doanh Nghiệp đánh giá các rủi ro của thị trường mới nổi và tạo cho quý khách sự tin cậy cần thiết để mở rộng kinh doanh trên toàn thế giới. Điều này bao gồm việc giúp các Doanh Nghiệp hiểu rõ môi trường pháp lý cũng như điều kiện văn hóa, xã hội và kinh tế khi khám phá thị trường mới.

Các giải pháp xuất khẩu của chúng tôi

Nhờ thu chứng từ xuất khẩu

Bảo vệ lợi nhuận của Doanh Nghiệp bằng cách duy trì sự kiểm soát hàng hóa cho tới khi nhận được thanh toán hoặc cam kết thanh toán mà không có tín dụng chứng từ chính thức.

Tín dụng chứng từ xuất khẩu (thư tín dụng)

Đảm bảo việc Doanh Nghiệp sẽ được thanh toán cho lô hàng xuất khẩu, ngay cả khi khách hàng của quý khách không thanh toán đúng hạn (hoặc không thanh toán).

Khoản vay xuất khẩu

Cải thiện dòng tiền bằng cách tài trợ các khoản vay sau khi giao hàng để rút ngắn thời gian giữa thời điểm giao hàng và thời điểm khách hàng thanh toán.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số:

+ 84 8 38292288

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp