Tăng Trưởng

Xuất khẩu

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Quý khách hàng có thể kiểm soát tốt hơn các giao dịch xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các tiện tích tài trợ xuất khẩu của HSBC.

Với sự hiện diện ở hầu hết các thị trường trên khắp thế giới, các chuyên gia thương mại của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu để giúp quý khách hàng đánh giá rủi ro ở thị trường mới nổi và mang lại cho quý khách hàng sự tự tin cần thiết để mở rộng hoạt động kinh doanh ra quốc tế, bao gồm việc giúp quý khách hàng hiểu rõ môi trường pháp lý cũng như các điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa riêng đặc trưng khi khai phá các thị trường mới.

Các giải pháp xuất khẩu của chúng tôi

Nhờ thu chứng từ xuất khẩu

Bảo vệ lợi nhuận của Doanh Nghiệp bằng cách duy trì sự kiểm soát hàng hóa cho tới khi nhận được thanh toán hoặc cam kết thanh toán mà không có tín dụng chứng từ chính thức.

Tín dụng chứng từ xuất khẩu (thư tín dụng)

Đảm bảo việc Doanh Nghiệp sẽ được thanh toán cho lô hàng xuất khẩu, ngay cả khi khách hàng của quý khách không thanh toán đúng hạn (hoặc không thanh toán).

Khoản vay xuất khẩu

Cải thiện dòng tiền bằng cách tài trợ các khoản vay sau khi giao hàng để rút ngắn thời gian giữa thời điểm giao hàng và thời điểm khách hàng thanh toán.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số:

+ 84 8 38292288

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp