Tăng Trưởng

Các khoản thanh toán

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Kiểm soát tốt hơn đối với dòng tiền vào và ra. Nhận được tiền sớm hơn và giữ tiền trong thời gian lâu hơn là điều rất quan trọng để duy trì một dòng tiền lành mạnh. Đó là lý do HSBC tập trung vào việc sắp xếp hợp lý các khoản thanh toán và thu hộ trong nước và quốc tế bằng các dịch vụ giải ngân toàn cầu trọn gói, các khoản phải thu. Tính hiệu quả và minh bạch được cải thiện giúp cho việc dự báo chính xác hơn, nhờ đó quý khách giảm được tổng chi phí hoạt động kinh doanh, đồng thời có khả năng tăng cường các mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng. Hơn nữa, các giải pháp về khả năng thanh khoản linh hoạt của chúng tôi luôn đồng hành cùng các quy trình hiện tại của Doanh Nghiệp để đảm bảo quý khách luôn sử dụng một cách tốt nhất số dư khả dụng.

Thanh toán bù trừ và thanh toán ngoại tệ

Tối ưu hóa vốn lưu động của Doanh Nghiệp và thực hiện các giao dịch bằng nội và ngoại tệ một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các giải pháp quản lý tài khoản và thanh toán của HSBC.

Các khoản phải trả toàn cầu

Đơn giản hóa các quy trình bằng cách thực hiện khoản thanh toán trong nước và quốc tế bằng lệnh giấy và lệnh trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Các khoản phải thu toàn cầu

Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động của quý khách bằng cách sắp xếp hợp lý và tăng cường tính minh bạch của các khoản phải thu của Doanh Nghiệp. Bộ giải pháp của chúng tôi được hỗ trợ bởi sự hiện diện trên toàn cầu và kiến thức địa phương.

Thanh khoản, khoản phải trả và khoản đầu tư

Nâng cao hiệu quả của các hoạt động của quý khách bằng cách quản lý tiền mặt trên cơ sở danh mục đầu tư tại hơn 50 thị trường trên toàn thế giới. Các giải pháp quản lý thanh khoản toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho quý khách nhiều phương án đầu tư, tiền gửi và tự đầu tư.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp