Đầu Tư

Thanh khoản, khoản phải trả và khoản đầu tư

Bạn cần các chiến lược và giải pháp để giúp bạn định hướng một môi trường mới
Liên hệ chúng tôi
Nâng cao hiệu quả của các hoạt động của Doanh Nghiệp bằng cách quản lý tiền mặt trên cơ sở danh mục đầu tư tại hơn 50 thị trường trên thế giới. Với các giải pháp quản lý thanh khoản toàn cầu của HSBC, quý khách có thể tiếp cận với rất nhiều phương án đầu tư, tiền gửi và tự đầu tư. Các giải pháp thanh khoản của HSBC sẽ được thiết kế thích hợp để phù hợp với các quy định của từng thị trường mà ở đó, một số sản phẩm – dịch vụ dưới đây có thể bị hạn chế. HSBC tích hợp hệ thống quản lý kế toán Doanh Nghiệp (ERP), cũng như các quy trình về khoản phải thu, khoản phải trả với hệ thống ngân hàng trực tuyến của mình ở mức cao nhất sẽ giúp chúng tôi có thể cung cấp giải pháp tài chính thích hợp cho Doanh Nghiệp.

Các giải pháp về thanh khoản, nợ phải trả và đầu tư của chúng tôi

Giải pháp quản lý tiền tập trung

Loại bỏ số dư nhàn rỗi trên các tài khoản của Doanh Nghiệp bằng việc chuyển số dư thực tế ("tập trung") vào một tài khoản chính duy nhất.

Tài khoản tiền gửi

Hưởng lãi suất cao cho nguồn tiền nhàn rỗi bằng cách giữ tiền trên một tài khoản khác với tài khoản chính của Doanh Nghiệp.

Nâng cao lãi suất

Gia tăng lãi suất với giá ưu đãi dựa trên tổng số dư của tất cả các tài khoản của Doanh Nghiệp, bất kể tài khoản nằm ở đâu và bằng đồng tiền nào.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số:

+ 84 8 38292288

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp