Tối Ưu Hóa

Quản lý Ngoại hối

Quý vị cần có các chiến lược và giải pháp để định hướng trong một môi trường hoàn toàn mới mẻ.
Liên hệ chúng tôi
Chúng tôi là một trong những nhà tạo lập thị trường Ngoại hối (FX) hàng đầu toàn cầu. Cho dù nhu cầu thực hiện của quý vị bắt nguồn từ chiến lược giao dịch, phòng ngừa rủi ro hay đầu tư, quý vị có thể tận dụng mạng lưới toàn cầu, kiến thức địa phương và chuyên môn sâu của chúng tôi để hiểu rõ hơn và quản lý mức độ rủi ro của quý vị theo cách phù hợp nhất với mục tiêu của mình.

Cho dù nhập hàng từ nước ngoài hay đầu tư vào hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, quý vị đều có thể bảo vệ tài sản và doanh thu của công ty mình trước các rủi ro tiền tệ do biến động của thị trường ngoại hối gây ra.

Các giải pháp FX của chúng tôi bao gồm từ FX giao ngay và kỳ hạn cho đến các công cụ phái sinh FX riêng biệt. Chúng tôi sẽ cùng làm việc với quý vị để tìm ra sự cân bằng phù hợp trong việc phòng ngừa rủi ro ngoại hối.

Giải pháp Quản lý Rủi ro Ngoại hối của chúng tôi

Giải pháp Phòng ngừa Rủi ro Nâng cao

Các giải pháp FX được thiết kế riêng với mạng lưới chuyên gia quốc tế của chúng tôi.

HSBC Evolve*

Kiểm soát khả năng gặp rủi ro ngoại hối và quản lý rủi ro của quý vị với nền tảng e-FX của chúng tôi.

HSBCnet GetRate

Kiểm soát tốt hơn đối với các khoản thanh toán ngoại hối.

Nghiên cứu Toàn cầu

Cơ quan nghiên cứu độc lập của chúng tôi tập trung chủ yếu vào các Thị trường Mới nổi.

*HSBC Evolve chỉ được cung cấp cho các nhà đầu tư được công nhận

Thông tin

Khám phá chi tiết về ngành ngân hàng và khả năng của chúng tôi theo 1 cách đơn giản

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp