Tại HSBC, chúng tôi đã và đang giúp doanh nghiệp tạo ra cơ hội ở những địa điểm mới và hỗ trợ phát triển các mối quan hệ mới trong hơn 130 năm. Chúng tôi lựa chọn các bài báo và video với sự hợp tác của Bloomberg Media nhằm đáp ứng các cơ hội tiềm năng bằng cách xem xét một ví dụ về các sáng kiến chính và các chủ đề mới. Tìm hiểu thêm bên dưới.

Thay đổi ở ĐNA: Làn sóng lạc quan mới ở Đông Nam Á

Phục hồi kinh tế: Bình minh của kỷ nguyên đầu tư bền vững mới ở ASEAN

Hành động Cân bằng – ASEAN được chuẩn bị như thế nào để phát triển từ bình đẳng giới

Cơ hội kinh doanh: Cuộc cách mạng thanh toán kỹ thuật số ở Đông Nam Á

Quý vị muốn mở rộng kinh doanh sang ASEAN?

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN của Bloomberg

Quý vị muốn mở rộng kinh doanh sang ASEAN?

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp