Cập nhật những thông tin mới nhất về tin tức, quy định và triển vọng của ASEAN

Đầu tư vào ASEAN 2022 | 2023

Với dân số trẻ, tài nguyên thiên nhiên phong phú và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng, Đông Nam Á sẽ trở thành một trong những thị trường đơn lẻ lớn nhất thế giới vào năm 2030. Ấn bản thứ 10 của "Đầu tư vào ASEAN" xem xét các triển vọng kinh tế thú vị và cơ hội cho các doanh nghiệp mở rộng trong khu vực.

Tìm hiểu thêm bằng cách tải xuống phiên bản đầy đủ của báo cáo "Đầu tư vào ASEAN".

HSBC Navigator: Tiêu điểm Đông Nam Á (SEA)

Báo cáo mới nhất của chúng tôi nắm bắt tâm lý của hơn 1.500 công ty từ sáu trong số các nền kinh tế lớn nhất thế giới đang kinh doanh tại Đông Nam Á (SEA) hoặc có kế hoạch thực hiện hoạt động này.

Hợp tác với The Economist Group

Tại HSBC, chúng tôi đã và đang giúp doanh nghiệp tạo ra cơ hội ở những địa điểm mới và hỗ trợ phát triển các mối quan hệ mới trong hơn 130 năm. Chúng tôi lựa chọn các bài báo và video với sự hợp tác của Economist Group nhằm đáp ứng các cơ hội tiềm năng bằng cách xem xét một ví dụ về các sáng kiến chính và các chủ đề mới.

Quý vị muốn mở rộng kinh doanh sang ASEAN?

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp