Aerial view of river
 • Phát triển bền vững
  • Ngân hàng xanh
  • Tìm hiểu về ESG
  • Chuỗi cung ứng bền vững

Bền vững cho doanh nghiệp

 • Bài viết

Khi thế giới thay đổi, chúng tôi hiểu rằng khách hàng ngày càng có nhu cầu khám phá cơ hội tăng trưởng bền vững và hành động với hệ sinh thái tài nguyên, công cụ, mối quan hệ và giải pháp của chúng tôi.

Bền vững cho doanh nghiệp

Sustainability for Businesses

Điểm cốt lõi trong chiến lược bền vững của chúng tôi là cam kết hỗ trợ khách hàng hiểu và hành động trong quá trình chuyển đổi để giảm phát thải và giúp họ đạt được tham vọng phát triển bền vững trên quy mô rộng lớn hơn.

Tài chính bền vững không có một giải pháp duy nhất nào phù hợp cho tất cả.

Những câu chuyện của khách hàng trong cẩm nang này là những ví dụ về cách chúng tôi hợp tác với khách hàng trên nhiều lĩnh vực và khu vực địa lý, huy động tài chính và thúc đẩy đổi mới để hiện thực hóa cơ hội xây dựng một tương lai bền vững, ngoan cường và thịnh vượng hơn.

Hiện nay, chúng tôi đang tài trợ một số ngành công nghiệp có đóng góp đáng kể vào việc phát thải khí nhà kính. Chúng tôi có một chiến lược giúp khách hàng giảm lượng khí thải của họ cũng như của chính chúng tôi. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập www.hsbc.com/sustainability

Trong cẩm nang:

 • Khoản vay theo chỉ số bình đẳng giới đầu tiên
 • Tài trợ dựa trên nguyên tắc khoản vay xã hội đầu tiên ở Bangladesh
 • Trái phiếu xanh đầu tiên của Mauritius cho các khoản đầu tư có trách nhiệm với xã hội
 • Khoản vay liên kết bền vững dành cho người trồng và kinh doanh rau ở New Zealand
 • Thư tín dụng thương mại bền vững để tài trợ cho các nhà máy điện gió ở Philippines
 • Khoản vay thương mại xanh để lắp đặt các tấm pin mặt trời trên khắp Sri Lanka
 • Giải pháp tài chính bền vững phù hợp cho một nhà sản xuất hàng may mặc ở Đài Loan
 • Trái phiếu hoán đổi bền vững đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam
 • Khoản vay công trình xanh để hỗ trợ dự án phát triển xanh ở Ma Cao

Với quy mô toàn cầu, chuyên môn sâu rộng và sự hiện diện mạnh mẽ tại các thị trường mới nổi, chúng tôi đang đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang một thế giới bền vững hơn thông qua chính sách và quan hệ đối tác. Chúng tôi cam kết:

 • Đặt mục tiêu cung cấp 750 tỷ USD – 1 nghìn tỷ USD tài chính và đầu tư bền vững để hỗ trợ quá trình chuyển đổi của khách hàng và một tương lai bền vững
 • Thúc đẩy các giải pháp khí hậu mới trong các lĩnh vực như tự nhiên, công nghệ sạch và cơ sở hạ tầng bền vững
 • Truyền cảm hứng và hợp tác với khách hàng để đầu tư nhằm hỗ trợ thay đổi tích cực
 • Tác động đến chương trình nghị sự chính sách toàn cầu để thúc đẩy quá trình chuyển đổi công bằng và toàn diện
 • Điều chỉnh lượng phát thải tài trợ – lượng khí nhà kính của danh mục khách hàng của chúng tôi – về 0 vào năm 2050

Cho dù doanh nghiệp cần hướng dẫn, tài trợ hoặc thông tin chuyên sâu, chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị cho quá trình chuyển đổi.

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp