• Video

PropertyGuru - Triển vọng bất động sản tại Đông Nam Á

Trao đổi với Haslinda Amin và Rishaad Salamat cho chuyên mục ASEAN Ahead của Bloomberg, Giám đốc Điều hành của PropertyGuru, Hari Krishnan Krishnan, đã chỉ ra nơi ông nhìn thấy các cơ hội trong lĩnh vực bất động sản là tại Đông Nam Á.

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp