• Video

Viện Nghiên cứu Châu Á - Cơ hội ở Đông Nam Á

Ông Kishore Mahbubani, Nghiên cứu viên Cấp cao của Viện Nghiên cứu Châu Á cho biết RCEP sẽ thúc đẩy thương mại khu vực trong cuộc trao đổi của ông với Juliette Saly trên Bloomberg ASEAN Ahead.

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp