Các khoản đầu tư

Bảo toàn vốn và duy trì khả năng thanh khoản. Để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của chính mình, quý khách cần tận dụng tối đa số dư vượt định mức. Việc này không chỉ đơn giản là biết tiền mặt đang nằm ở đâu, mà còn là có các công cụ thích hợp để tiếp cận sử dụng các nguồn vốn một cách hiệu quả nhất có thể. Đó là lý do mà các giải pháp về tiết kiệm, cổ phiếu và đầu tư của chúng tôi được thiết kế để hỗ trợ quý khách hợp nhất các số dư nhằm tiếp cận tiền vốn một cách nhanh hơn và dễ dàng hơn khi cần thiết - giúp quý khách đưa các khoản tiền nhàn rỗi vào hoạt động để tăng khả năng thanh khoản và bảo vệ doanh nghiệp của mình.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Thanh khoản, khoản phải trả và khoản đầu tư

Nâng cao hiệu quả của các hoạt động của quý khách bằng cách quản lý tiền mặt trên cơ sở danh mục đầu tư tại hơn 50 thị trường trên toàn thế giới. Các giải pháp quản lý thanh khoản toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho quý khách nhiều phương án đầu tư, tiền gửi và tự đầu tư.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.