Off shore windmill farms
  • Phát triển bền vững
    • Tổng quan phát triển bền vững

Thúc đẩy tăng trưởng xanh ở Việt Nam

  • Bài viết

Tìm hiểu cách Công ty TNHH PowerChina Việt Nam (PCVN) đang sử dụng tiện ích bảo lãnh xanh để thúc đẩy tham vọng đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của Việt Nam.

Công ty TNHH PowerChina Việt Nam (PCVN) đang đón đầu những làn gió của sự thay đổi. Công ty con tại địa phương của Tập đoàn Xây dựng Điện Trung Quốc (PowerChina) niêm yết tại Thượng Hải đã trở thành một công ty chủ chốt trong ngành công nghiệp điện gió đang phát triển nhanh chóng của Việt Nam và là một phần quan trọng trong quá trình chuyển đổi năng lượng của đất nước.

Vào tháng 6 năm 2021, PowerChina đã ký hợp đồng kỹ thuật, thu mua và xây dựng cho một dự án điện gió ngoài khơi với công suất 350 MW tại tỉnh Cà Mau, mũi cực nam của Việt Nam1. Dự án Cà Mau sẽ là dự án lớn nhất Việt Nam và toàn Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại2. Dự án sẽ được hoàn thành trong hai giai đoạn – giai đoạn 1 được lên kế hoạch vào tháng 10 năm 2022 và giai đoạn 2 vào tháng 6 năm 2023.

Nhu cầu năng lượng đang tăng lên

Việt Nam đã và đang tích cực nỗ lực nâng cao công suất năng lượng tái tạo và cam kết đạt mức phát thải các-bon ròng bằng 0 trong toàn bộ nền kinh tế vào năm 2050. Lĩnh vực điện mặt trời của Việt Nam đang dẫn đầu khu vực, và chính phủ đã chuyển hướng chú ý đến việc thúc đẩy các dạng năng lượng tái tạo khác, cho thấy cơ hội ngày càng tăng đối với năng lượng gió3.

PCVN được kỳ vọng sẽ là nhà thầu tích cực trong các dự án năng lượng tái tạo trong tương lai nhờ kinh nghiệm xây dựng các dự án điện mặt trời và điện gió quy mô lớn.

Chúng tôi cam kết hỗ trợ Việt Nam khai thác năng lượng tái tạo và tiến tới chuyển đổi sang nền kinh tế xanh hơn. Khi chúng tôi tham gia vào nhiều dự án hơn, chúng tôi cần một đối tác ngân hàng hiểu rõ lĩnh vực của chúng tôi, có sự hiện diện mạnh mẽ ở Việt Nam cũng như Trung Quốc và có thể có các năng lực cấp vốn phù hợp. HSBC nổi bật trong tất cả các khía cạnh này.

Ông Đỗ Hải Dương | Tổng Giám đốc, PCVN

Và sẽ có nhiều dự án hơn nữa: nhu cầu năng lượng ở Việt Nam đang tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác ở Đông Nam Á, được thúc đẩy bởi tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của đất nước4.

Tuy nhiên, các dự án năng lượng mới đang phải chịu sự giám sát chặt chẽ hơn sau thời gian bùng nổ đầu tư gây áp lực lên các nguồn tài chính của chính phủ và quá tải lưới điện quốc gia. Kết quả là, các cân nhắc về tài chính như bảo lãnh dự thầu có thể trở nên quan trọng hơn đối với các nhà thầu tiềm năng5.

Giai đoạn tiếp theo trong quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam sẽ đòi hỏi sự phối hợp cẩn thận giữa các nhà sản xuất điện, các nhà hoạch định chính sách và mạng lưới truyền tải. Tuy nhiên, với mục tiêu quốc gia về phát thải ròng bằng 0, việc mở rộng điện gió và điện mặt trời vẫn rất cần thiết đối với tương lai của Việt Nam.

Đối với PowerChina, lĩnh vực năng lượng tái tạo của Việt Nam phù hợp với cam kết thúc đẩy “năng lượng sạch và cuộc sống xanh” trong toàn bộ hoạt động kinh doanh cốt lõi của tập đoàn và dấu chân của mỗi công ty con trên toàn cầu.

PowerChina là một trong hai công ty lớn trong lĩnh vực quy hoạch, kỹ thuật và xây dựng điện ở Trung Quốc. Công ty được sở hữu 100% và được giám sát trực tiếp bởi Ủy ban Giám sát và Quản lý Tài sản Nhà nước của Hội đồng Nhà nước (SASAC).

Để hỗ trợ đấu thầu các hợp đồng trong lĩnh vực cạnh tranh này, PCVN đã tìm đến HSBC, ngân hàng với bề dày thành tích về cấp vốn cho các dự án năng lượng tái tạo khác tại Việt Nam.

Tháng 5/2021, hai bên đã ký văn kiện tài trợ thương mại bền vững đầu tiên của Việt Nam, dưới hình thức một công cụ tài trợ bảo lãnh xanh với giá trị lên tới 15 triệu USD. Bảo lãnh dự thầu được thiết kế để hỗ trợ PCVN đấu thầu các dự án năng lượng tái tạo và chỉ do HSBC Việt Nam thu xếp.

PCVN trước đây đã xây dựng một dự án điện gió ngoài khơi với công suất 171 MW tại Sóc Trăng, Bạc Liêu và một dự án điện gió ngoài khơi có công suất 310 MW khác tại Bình Đại, cũng như một số cơ sở điện mặt trời lớn.

“Tiện ích bảo lãnh xanh hỗ trợ cho đóng góp của PCVN vào quá trình chuyển đổi năng lượng của Việt Nam bằng cách giải phóng thanh khoản cho các mục đích hiệu quả hơn,” Ông Paul Shao, SVP – Giám đốc cấp cao tại HSBC Việt Nam cho biết. “Với chuỗi cung ứng và thanh khoản chịu áp lực, sự kết hợp của tài trợ thương mại và tính bền vững là một yếu tố hỗ trợ mạnh mẽ cho các tập đoàn đa quốc gia.”

Lộ trình chuyển đổi

Tìm hiểu thêm về những phát hiện và kiến thức về lĩnh vực năng lượng.
woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp