• Hỗ trợ
    • Quan hệ hợp tác

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN của Bloomberg

  • Bài viết

Được sáng lập và tổ chức bởi Bloomberg Live, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN của Bloomberg được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. HSBC là nhà tài trợ chính cho sự kiện này.

Được sáng lập và tổ chức bởi Bloomberg Live, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN của Bloomberg được tổ chức vào ngày 16 tháng 3 năm 2022. HSBC hân hạnh là nhà tài trợ chính cho sự kiện này.

Đại dịch đã thúc đẩy quá trình đổi mới trong khu vực, dẫn đến sự bùng nổ của công nghệ đột phá từ chăm sóc sức khỏe và giáo dục đến kết nối và logistics. Hãy xem những điểm nổi bật từ Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh ASEAN của Bloomberg, nơi tập hợp các nhà lãnh đạo và chuyên gia trong ngành để thảo luận về tương lai của khu vực. Nhấp vào nút bên dưới để xem toàn bộ clip sự kiện tại Bloomberg Live YouTube.

Quý vị muốn mở rộng kinh doanh sang ASEAN?

woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp