Khối Khách hàng Đa quốc gia

Cách tiếp cận toàn cầu cho các doanh nghiệp toàn cầu.

Điều hành một doanh nghiệp đa quốc gia là một thách thức trong môi trường toàn cầu luôn thay đổi và năng động. Đối tác ngân hàng phù hợp sẽ giúp công ty của quý vị nâng cao khả năng đối mặt và giải quyết các vấn đề phức tạp tại thị trường nơi quý vị đang hoạt động kinh doanh và đơn giản hóa việc giao dịch.

Lợi thế của HSBC là khả năng cung cấp cho khách hàng trải nghiệm nhất quán trên toàn cầu bằng cách kết hợp kiến thức từ khắp 50 thị trường trên toàn thế giới vào các giải pháp phù hợp với nhu cầu riêng của doanh nghiệp toàn cầu.

Từ việc đồng bộ hóa tài khoản ngân hàng đến tận dụng uy tín toàn cầu của doanh nghiệp quý vị, Khối Khách hàng Đa quốc gia của chúng tôi có thể mang lại lợi ích hấp dẫn cho cả công ty mẹ và công ty con trực thuộc, giúp tạo điều kiện tăng trưởng và mở ra một thế giới cơ hội.

Hãy lắng nghe ý kiến từ Giám đốc Quốc gia Khối Khách hàng Đa quốc gia tại Việt Nam

Video chỉ có sẵn bằng tiếng Anh.

Bài viết

southeast asian cityscape

Việt Nam: tiếp cận một nền kinh tế tăng trưởng nhanh với các kết nối quốc tế

Việt Nam đã và đang đạt được tốc độ tăng trưởng đáng chú ý trong những thập kỷ gần đây. Trong thời gian này, Việt Nam đã chuyển đổi thành một quốc gia có thu nhập trung bình thấp với nền kinh tế đang phát triển

Phạm vi dịch vụ

Chuyên môn và dịch vụ toàn cầu của chúng tôi được cung cấp thông qua đội ngũ Quan hệ Khách hàng Toàn cầu và Khối Khách hàng Quốc tế. Chúng tôi cung cấp dịch vụ xoay quanh cấu trúc công ty quý vị, bắt đầu với Quản lý Quan hệ Khách hàng Toàn cầu, là đầu mối liên hệ duy nhất giám sát mối quan hệ đối tác giữa các tổ chức của chúng tôi.

  • Giám đốc Quan hệ Khách hàng Toàn cầu của quý vị sẽ làm việc chặt chẽ với trụ sở chính của công ty quý vị để tìm hiểu các nhu cầu riêng và sắp xếp các giải pháp phù hợp với sự cộng tác của đội ngũ Quan hệ Khách hàng Quốc tế tại địa phương của chúng tôi trên toàn thế giới.
  • Đội ngũ Quan hệ Khách hàng Quốc tế tại địa phương hoạt động như một phần mở rộng của quan hệ mà Quản lý Quan hệ Khách hàng Toàn cầu đang có với các trụ sở chính của khách hàng, nhằm cung cấp dịch vụ tại thị trường nơi đặtcông ty con của quý vị, hoặc trên một khu vực cụ thể (trong một số trường hợp). Đội ngũ địa phương này sẽ chuyên trách quản lý và là những chuyên gia trong việc kết nối hoạt động kinh doanh của quý vị với thị trường Việt Nam bằng tư duy toàn cầu kết hợp với những am hiểu về địa phương.

HSBC tại Việt Nam

  • HSBC đã hiện diện tại Việt Nam trong hơn 150 năm. Chúng tôi là ngân hàng nước ngoài đầu tiên thành lập tại Việt Nam Chúng tôi cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên có cả chi nhánh và phòng giao dịch tại Việt Nam.
  • Chúng tôi là một trong những ngân hàng nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam về vốn đầu tư, quy mô khách hàng và phạm vi sản phẩm.
  • Chúng tôi là một trong số các ngân hàng nước ngoài có room tín dụng lớn nhất để hỗ trợ khách hàng
  • Chúng tôi đang phục vụ hơn 1.100 khách hàng từ các tập đoàn có quy mô trung bình và lớn tại địa phương và các công ty đa quốc gia hàng đầu khu vực trong các ngành công nghiệp khác nhau, bao gồm Hàng tiêu dùng nhanh, Công nghệ, Điện tử, Bất động sản và Dầu mỏ và Năng lượng cũng như tổ chức tài chính, các quỹ và ngân hàng đầu tư nước ngoài.
  • Với sự hiện diện tại hầu hết các đối tác thương mại và đầu tư lớn của cả nước, HSBC Việt Nam thường xuyên là đầu mối liên hệ đầu tiên cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn tìm hiểu kinh doanh tại Việt Nam và cho các tập đoàn lớn của Việt Nam khi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài. Chúng tôi cung cấp một nền tảng tổng thể tích hợp để hỗ trợ khách hàng và chúng tôi tiếp tục đầu tư vào việc nâng cao năng lực kỹ thuật số của mình để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.
woman accessing HSBC business banking helpdesk using desktop computer

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp