Bảo lãnh

Yên tâm thực hiện các giao dịch ngay cả khi Doanh Nghiệp chưa thiết lập được sự tin cậy trong mối quan hệ kinh doanh với đối tác thông qua việc sử dụng sản phẩm Bảo Lãnh và Thư Tín Dụng Dự Phòng. Nghiệp vụ bảo lãnh của ngân hàng HSBC sẽ giúp Doanh Nghiệp đàm phán các điều khoản có lợi với người mua và nhà cung cấp bằng cách bảo vệ họ khỏi rủi ro khi hợp đồng không được thực hiện trong khi vẫn giải quyết được các nhu cầu tài chính của Doanh Nghiệp. HSBC cung cấp các giải pháp phù hợp với khách hàng, bao gồm các bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh thanh toán trả trước, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh bảo hành, bảo lãnh tài chính, thư tín dụng dự phòng và các bảo lãnh khác theo yêu cầu của Doanh Nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số: + 84 8 38292288

Các giải pháp bảo lãnh của chúng tôi

Vui lòng gọi + 84 8 38292288

Bảo lãnh tài chính

Sử dụng các sản phẩm bảo lãnh hợp đồng cho thuê , bảo lãnh thuế và bảo lãnh thanh toán để thay thế cho các khoản tiền phải trả trước cho đối tác, giúp Doanh Nghiệp giải phóng vốn lưu động và có khả năng đảm bảo điều khoản hợp đồng thuận lợi.

Bảo lãnh Thương Mại (Bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh bảo hành)

Mở ra các cơ hội đấu thầu mới với bảo lãnh dự thầu, đàm phán các điều khoản hợp đồng tốt hơn thông qua bảo lãnh việc thực hiện hợp đồng và bảo lãnh bảo hành, bảo đảm cho các khoản tạm ứng bằng bảo lãnh thanh toán trả trước do HSBC cung cấp.

Tín dụng thư dự phòng

Tại các thị trường mà Nhà Cung Cấp và Nhà Nhập Khẩu của quý khách không yên tâm với các dịch vụ bảo lãnh, HSBC có thể hỗ trợ doanh nghiệp của quý khách bằng sản phẩm thư tín dụng dự phòng.

Global Connections

Tài trợ vốn để phát triển ở thị trường nước ngoài

Các thị trường mới nổi mang đến những cơ hội xuất khẩu rất lớn cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc mở rộng phạm vi nhưng kinh doanh ở nước ngoài luôn cần phải tiếp cận một cách thận trọng

Chúng tôi đã tìm ra cách tốt nhất để cạnh tranh, đó là dựa vào những thế mạnh của mình: sự linh hoạt, thời gian phản hồi ngắn và khả năng thích ứng của chúng tôi đối với các thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi

Norman Aquilina, Tổng Giám Đốc điều hành của Simonds Farsons Cisk
Ba bước để cạnh tranh với các thương hiệu lớn

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.