Cải cách IBOR

Các lãi suất tham chiếu bao gồm Lãi Suất Tham Chiếu Liên Ngân Hàng Luân Đôn (“LIBOR”), Lãi Suất Tham Chiếu Liên Ngân Hàng Euro (“EURIBOR”), Lãi suất cho vay qua đêm đồng Euro (EONIA) và một số Lãi suất cho vay liên ngân hàng khác (IBOR) khác đang được thực hiện cải cách.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Những cải cách này dự kiến sẽ làm ít nhất một số lãi suất tham chiếu IBOR vận hành khác với hiện tại hoặc hoàn toàn có thể không còn được sử dụng nữa. Điều này có thể ảnh hưởng đến các sản phẩm và dịch vụ HSBC đang cung cấp cho quý doanh nghiệp cũng như các sản phẩm và dịch vụ được phát triển trong tương lai.

Các cơ quan quản lý cùng với các tổ chức công và tư tại một số khu vực đang thảo luận về các phương án thay thế cho các lãi suất tham chiếu IBOR. Lộ trình để đưa các chỉ số lãi suất tham chiếu thay thế này vào hoạt động và tác động của việc cải cách này đến các sản phẩm và dịch vụ tài chính vẫn chưa được xác định cụ thể.

Để tìm hiểu thêm về các thông tin liên quan, vui lòng truy cập mục IBOR reforms.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.