Biểu Phí Tham Khảo

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

Tháng năm - 2019

Tháng tư - 2019

Tháng Ba - 2019

February - 2019

January - 2019

Tháng mười hai - 2018

Tháng Mười Một - 2018

Tháng Mười - 2018

Tháng Chín - 2018

tháng Tám - 2018

Tháng Bảy - 2018

Tháng sáu -2018

Tháng năm - 2018

Tháng - 2018

Tháng Ba - 2018

tháng hai - 2018

tháng Giêng - 2018

tháng mười hai

Tháng 11

Tháng 10

Tháng 9

Tháng 8

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.