19 Tháng Tám 2019

Giới thiệu chung về Thái Lan

Liên hệ với chúng tôi

Nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng trung bình 3,1%/năm trong những năm tiếp theo1 , tăng trưởng kinh tế của quốc gia này bị kìm hãm bởi tăng trưởng thấp trong tiêu dùng tư nhân, dư nợ hộ gia đình ở mức cao và tăng trưởng tiền lương thực tế không đáng kể.

Thái Lan tham gia vào nhiều Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), bao gồm các FTA song phương và các FTA khác với tư cách là thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hầu hết các hiệp định này được Thái Lan ký kết với các nước châu Á tuy nhiên quốc gia này cũng có các hiệp định với Peru và Chile. Với tư cách là nước Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm nay, đây là hiệp định có sự tham gia của mười nước thành viên ASEAN, cùng với với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Việc hiệp định này được ký kết sẽ có ý nghĩa rất lớn với Thái Lan khi kim ngạch thương mại của Thái Lan với các thành viên RCEP chiếm gần hai phần ba tổng kim ngạch thương mại của nước này trong năm 20182.

Nhờ vào việc thực hiện chính sách công nghiệp “Thái Lan 4.0”, bao gồm mục tiêu phát triển các đặc khu kinh tế, môi trường kinh doanh của Thái Lan không ngừng được cải thiện, điều này được thể hiện trong Bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh mới nhất của EIU. Sáng kiến này cũng thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài vì đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi khác nhau. Nếu các công ty nước ngoài tận dụng được chính sách này thì có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động đầu tư tư nhân. Tuy nhiên điều này đi kèm với sựgiả định là chính phủ Thái Lan vẫn duy trì ổn định.

Mặc dù môi trường kinh doanh của Thái Lan đã được cải thiện, xếp hạng của quốc gia này trong Bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng về công nghệ của EIU – thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng của 82 nền kinh tế trong việc thích ứng với các thay đổi về công nghệ, lại suy giảm. Với tỷ lệ truy cập internet ước tính ở mức 37,1 người sử dụng internet trong tổng số 100 người dân trong năm 2017, khả năng phát triểncủa lĩnh vực thương mại và dịch vụ kỹ thuật số của Thái Lan cũng còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, mức độ đổi mới thương mại của Thái Lan vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực, một phần là do các công ty nước ngoài lựa chọn các nước khác để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ngay cả khi họ có hoạt động sản xuất tại Thái Lan.

Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Đầu tư Thái Lan đã cho phép miễn thuế đối với các nguyên liệu thô được sử dụng trong hoạt động Nghiên cứu & Phát triển để khuyến khích đổi mới trong khu vực kinh tế tư nhân. Các công ty tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như vật liệu tiên tiến hoặc công nghệ kỹ thuật số cũng có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp lên tới 13 năm nếu hợp tác với các tổ chức nghiên cứu đại chúng.3

Want to learn more? Click and browse by country

Sources:

1 Dữ liệu quốc gia của EIU
2 https://www.mcmc.gov.my/skmmgovmy/media/General/pdf/Internet-Users-Survey-2018.pdf

Issued by HSBC Holding plc


Interested in expanding your business to ASEAN? Let us help.

Disclaimer

The Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)

Written by The Economist Intelligence Unit.

While every effort has been taken to verify the accuracy of this information, The Economist Intelligence Unit Ltd. cannot accept any responsibility or liability for reliance by any person on this article or any of the information, opinions or conclusions set out in this article. The findings and views expressed in the article do not necessarily reflect the views of the sponsor.

The information contained in this ASEAN website is derived from sources we believe to be reliable but which we have not independently verified. HSBC makes no representation or warranty (express or implied) of any nature nor is any responsibility of any kind accepted with respect to the completeness or accuracy of any information, projection, representation or warranty (expressed or implied) in, or omission from, this ASEAN website. No liability is accepted whatsoever for any direct, indirect or consequential loss (whether arising in contract, tort or otherwise) arising from the use of or reliance on this ASEAN website or any information contained herein by the recipient or any third party. If you seek to rely in any way whatsoever upon any content contained in this ASEAN website, you do so at your own risk.

This ASEAN website does not constitute an offer or solicitation for, or advice that you should enter into or start using, any of the arrangement, product or services mentioned in this ASEAN website. Recipients should not rely on this ASEAN website in making any decisions and they should make their own independent appraisal of and investigations into the information described in this ASEAN website. No consideration has been given to the particular business objectives, financial situation or particular needs of any recipient. Any examples given are for the purposes of illustration only.

All the information set out in this ASEAN website is provided in good faith to the best of HSBC’s knowledge and understanding of the current law, rules, regulations, directions and guidelines governing or otherwise applicable to the relevant services offered by HSBC but HSBC makes no guarantee, representation or warranty and accepts no liability as to its accuracy or completeness. Future changes in such law, rules, regulations etc. could affect the information in this ASEAN website but HSBC is under no obligation to keep this information current or to update it. Expressions of opinion are those of HSBC only and are subject to change without notice.

Copyright © HSBC Bank (Vietnam) Ltd. All rights reserved. No part of this ASEAN website may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, on any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of HSBC.

Issued by HSBC Bank (Vietnam) Ltd. The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited is incorporated in the Hong Kong SAR with limited liability.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.