• Tối ưu doanh số
    • Tìm kiếm cơ hội mới

Giới thiệu chung về Thái Lan

  • Bài viết

Nền kinh tế Thái Lan sẽ tăng trưởng trung bình 3,1%/năm trong những năm tiếp theo1, tăng trưởng kinh tế của quốc gia này bị kìm hãm bởi tăng trưởng thấp trong tiêu dùng tư nhân, dư nợ hộ gia đình ở mức cao và tăng trưởng tiền lương thực tế không đáng kể.

Thái Lan tham gia vào nhiều Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), bao gồm các FTA song phương và các FTA khác với tư cách là thành viên của Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hầu hết các hiệp định này được Thái Lan ký kết với các nước châu Á tuy nhiên quốc gia này cũng có các hiệp định với Peru và Chile. Với tư cách là nước Chủ tịch đương nhiệm ASEAN, Thái Lan đang nỗ lực thúc đẩy việc ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) trong năm nay, đây là hiệp định có sự tham gia của mười nước thành viên ASEAN, cùng với với Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc và New Zealand. Việc hiệp định này được ký kết sẽ có ý nghĩa rất lớn với Thái Lan khi kim ngạch thương mại của Thái Lan với các thành viên RCEP chiếm gần hai phần ba tổng kim ngạch thương mại của nước này trong năm 20182.

Nhờ vào việc thực hiện chính sách công nghiệp “Thái Lan 4.0”, bao gồm mục tiêu phát triển các đặc khu kinh tế, môi trường kinh doanh của Thái Lan không ngừng được cải thiện, điều này được thể hiện trong Bảng xếp hạng Môi trường kinh doanh mới nhất của EIU. Sáng kiến này cũng thu hút được các nhà đầu tư nước ngoài vì đã đưa ra nhiều chính sách ưu đãi khác nhau. Nếu các công ty nước ngoài tận dụng được chính sách này thì có thể kỳ vọng vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của hoạt động đầu tư tư nhân. Tuy nhiên điều này đi kèm với sựgiả định là chính phủ Thái Lan vẫn duy trì ổn định.

Mặc dù môi trường kinh doanh của Thái Lan đã được cải thiện, xếp hạng của quốc gia này trong Bảng xếp hạng Chỉ số sẵn sàng về công nghệ của EIU – thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng của 82 nền kinh tế trong việc thích ứng với các thay đổi về công nghệ, lại suy giảm. Với tỷ lệ truy cập internet ước tính ở mức 37,1 người sử dụng internet trong tổng số 100 người dân trong năm 2017, khả năng phát triểncủa lĩnh vực thương mại và dịch vụ kỹ thuật số của Thái Lan cũng còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, mức độ đổi mới thương mại của Thái Lan vẫn còn thấp so với các nước trong khu vực, một phần là do các công ty nước ngoài lựa chọn các nước khác để tiến hành các hoạt động nghiên cứu và phát triển, ngay cả khi họ có hoạt động sản xuất tại Thái Lan.

Để giải quyết vấn đề này, Ủy ban Đầu tư Thái Lan đã cho phép miễn thuế đối với các nguyên liệu thô được sử dụng trong hoạt động Nghiên cứu & Phát triển để khuyến khích đổi mới trong khu vực kinh tế tư nhân. Các công ty tập trung vào một số lĩnh vực cụ thể như vật liệu tiên tiến hoặc công nghệ kỹ thuật số cũng có thể được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp lên tới 13 năm nếu hợp tác với các tổ chức nghiên cứu đại chúng.3

Want to learn more? Click and browse by country

At HSBC, we have over 130 years of experience connecting businesses to ASEAN. With award winning trade and treasury solutions and more than 200 locations across ASEAN including Singapore, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam and the Philippines let us connect you.

hsbc contact us

Cần trợ giúp?

Tìm hiểu thêm về các giải pháp ngân hàng để hỗ trợ quý khách phát triển doanh nghiệp