Hàng hóa xuất khẩu

Kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý hiệu quả hơn các rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế thông qua việc sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu của HSBC. Với sự hiện diện tại khắp các thị trường trên toàn thế giới, các chuyên viên của chúng tôi với kiến thức chuyên sâu sẽ hỗ trợ Doanh Nghiệp đánh giá các rủi ro của thị trường mới nổi và tạo cho quý khách sự tin cậy cần thiết để mở rộng kinh doanh trên toàn thế giới. Điều này bao gồm việc giúp các Doanh Nghiệp hiểu rõ môi trường pháp lý cũng như điều kiện văn hóa, xã hội và kinh tế khi khám phá thị trường mới.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số: + 84 8 38292288

Các giải pháp xuất khẩu của chúng tôi

Vui lòng gọi + 84 8 38292288

Nhờ thu chứng từ xuất khẩu

Bảo vệ lợi nhuận của Doanh Nghiệp bằng cách duy trì sự kiểm soát hàng hóa cho tới khi nhận được thanh toán hoặc cam kết thanh toán mà không có tín dụng chứng từ chính thức.

Tín dụng chứng từ xuất khẩu (thư tín dụng)

Đảm bảo việc Doanh Nghiệp sẽ được thanh toán cho lô hàng xuất khẩu, ngay cả khi khách hàng của quý khách không thanh toán đúng hạn (hoặc không thanh toán).

Khoản vay xuất khẩu

Cải thiện dòng tiền bằng cách tài trợ các khoản vay sau khi giao hàng để rút ngắn thời gian giữa thời điểm giao hàng và thời điểm khách hàng thanh toán.

Chúng tôi đã tìm ra cách tốt nhất để cạnh tranh, đó là dựa vào những thế mạnh của mình: sự linh hoạt, thời gian phản hồi ngắn và khả năng thích ứng của chúng tôi đối với các thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi

Norman Aquilina, Tổng Giám Đốc điều hành của Simonds Farsons Cisk
Ba bước để cạnh tranh với các thương hiệu lớn

Global Connections

Tài trợ vốn để phát triển ở thị trường nước ngoài

Các thị trường mới nổi mang đến những cơ hội xuất khẩu rất lớn cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc mở rộng phạm vi nhưng kinh doanh ở nước ngoài luôn cần phải tiếp cận một cách thận trọng

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.