30 Tháng Ba 2018

Bộ phận Ngân hàng và Thị trường Toàn cầu

Thế giới ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau. Các ý tưởng và vốn đang chảy trên trên toàn thế giới, mang lại sự phát triển và tạo ra các tuyến đường thương mại mới giữa các nền kinh tế mới nổi lên nhanh chóng và các nền kinh tế phát triển.

Liên hệ với chúng tôi

Với thông tin chung, Quý khách có thể gọi cho chúng tôi theo số

+84 28 38292288

Nếu Quý khách đang là khách hàng của chúng tôi, Quý khách có thể liên hệ trực tiếp Giám đốc Quan hệ Khách hàng/ Giám đốc Dịch vụ Khách hàng đang quản lý tài khoản của Quý khách

HSBC cam kết tuân thủ hoàn toàn Đạo luật FATCA tại tất cả các quốc gia mà chúng tôi hoạt động. Các ngân hàng và các tổ chức tài chính khác cũng bị tác động, tuy nhiên cách tiếp cận Đạo luật FATCA của họ có thể khác so với cách tiếp cận của HSBC.

Đạo luật FATCA tác động đến rất nhiều khách hàng của HSBC. Chúng tôi có thể sẽ liên lạc với quý khách để yêu cầu thông tin hoặc tài liệu bổ sung để xác minh tình trạng thuế của quý khách tuân theo Đạo luật FATCA. Xin lưu ý rằng quý khách có thể nhận được nhiều yêu cầu cung cấp thông tin bổ sung nếu quý khách có nhiều mối quan hệ với các thành viên khác của Tập đoàn HSBC. Điều quan trọng là quý khách phản hồi tất cả các yêu cầu cung cấp thông tin về thuế ngay cả khi quý khách tin tưởng rằng mình đã cung cấp các thông tin đã được yêu cầu.

Nếu quý khách có bất kỳ thắc mắc gì liên quan đến FATCA/ Luật pháp địa phương và tình trạng thuế của mình, xin vui lòng liên hệ với chuyên viên tư vấn thuế do ngân hàng HSBC không thể cung cấp tư vấn về thuế.

Để tìm hiểu thêm thông tin về FATCA, xin vui lòng truy cập http://fatca.hsbc.com/

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.