Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số: + 84 8 38292288

Địa chỉ:

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)
Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1
Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

ĐT:

+ 84 8 38292288

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.