Các khoản phải trả toàn cầu

Đơn giản hóa các quy trình bằng cách thực hiện các thanh toán trong nước và quốc tế bằng lệnh giấy và lệnh trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng. Với việc sử dụng các giải pháp quản lý các khoản phải trả toàn cầu, quý khách có thể quản lý chi phí và thanh toán một cách hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được tối đa rủi ro gian lận thanh toán. Đối soát nhanh hơn, giúp sắp xếp hợp lý việc quản lý thanh toán.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số: + 84 8 38292288

Giải pháp quản lý các khoản phải trả toàn cầu của chúng tôi

Vui lòng gọi + 84 8 38292288

Chuyển Khoản Quốc tế

Giảm thời gian và chi phí xử lý thanh toán bằng séc thông qua việc sử dụng các giải pháp thanh toán điện tử để thực hiện thanh toán nhanh chóng, an toàn và hiệu quả về chi phí.

Khi có nhiều đơn hàng và mối quan hệ kinh doanh phát triển, các cơ hội tăng lên, nhưng đồng thời rủi ro mà doanh nghiệp của quý khách phải đối mặt cũng tăng theo.

HSBC
Thực hiện và chấp nhận thanh toán quốc tế

Global Connections

Tài trợ vốn để phát triển ở thị trường nước ngoài

Các thị trường mới nổi mang đến những cơ hội xuất khẩu rất lớn cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc mở rộng phạm vi nhưng kinh doanh ở nước ngoài luôn cần phải tiếp cận một cách thận trọng

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.