Các khoản thanh toán

Kiểm soát tốt hơn đối với dòng tiền vào và ra. Nhận được tiền sớm hơn và giữ tiền trong thời gian lâu hơn là điều rất quan trọng để duy trì một dòng tiền lành mạnh. Đó là lý do HSBC tập trung vào việc sắp xếp hợp lý các khoản thanh toán và thu hộ trong nước và quốc tế bằng các dịch vụ giải ngân toàn cầu trọn gói, các khoản phải thu. Tính hiệu quả và minh bạch được cải thiện giúp cho việc dự báo chính xác hơn, nhờ đó quý khách giảm được tổng chi phí hoạt động kinh doanh, đồng thời có khả năng tăng cường các mối quan hệ giữa nhà cung cấp và khách hàng. Hơn nữa, các giải pháp về khả năng thanh khoản linh hoạt của chúng tôi luôn đồng hành cùng các quy trình hiện tại của Doanh Nghiệp để đảm bảo quý khách luôn sử dụng một cách tốt nhất số dư khả dụng.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số: + 84 8 38292288

Yêu cầu gọi lại

Mọi câu hỏi của khách hàng đều quan trọng đối với chúng tôi. Khi quý khách cung cấp thông tin chi tiết về các mối quan tâm của doanh nghiệp quý khách, chúng tôi có thể chuyển các câu hỏi tới thành viên liên quan nhất trong nhóm.

Vui lòng không nhập các thông tin mật, ví dụ như thông tin tài khoản ngân hàng vào đây

 • 01
 • 02

Lý do liên hệ với chúng tôi

RTCEnterATopicError

Thông tin liên hệ

Vui lòng nhập tên của quý khách
Vui lòng nhập số điện thoại của quý khách

Khi nào chúng tôi có thể gọi cho quý khách?

Thời gian tiện liên hệ trong ngày *

Chúng tôi sẽ gọi cho quý khách trong vòng 3 ngày làm việc tới

Quay lại

Yêu cầu gọi lại - Các mối quan tâm về kinh doanh của quý khách (tùy chọn)

Mọi câu hỏi của khách hàng đều quan trọng đối với chúng tôi. Khi quý khách cung cấp thông tin chi tiết về các mối quan tâm của doanh nghiệp quý khách, chúng tôi có thể chuyển các câu hỏi tới thành viên liên quan nhất trong nhóm.

Vui lòng không nhập các thông tin mật, ví dụ như thông tin tài khoản ngân hàng vào đây

 • 01
 • 02

Quy mô doanh nghiệp (tùy chọn)

Doanh thu của doanh nghiệp quý khách

Ngành nghề kinh doanh của quý khách (tùy chọn)

Mối quan tâm về thị trường của quý khách (tùy chọn)

Quý khách quan tâm đến các thị trường quốc tế nào?

RTCAddBusinessInterests

Vui lòng không nhập các thông tin mật, ví dụ như thông tin tài khoản ngân hàng vào đây

Business size

Doanh thu của doanh nghiệp quý khách

Ngành nghề kinh doanh của quý khách

Mối quan tâm về thị trường của quý khách

Quý khách quan tâm đến các thị trường quốc tế nào?

Yêu cầu gọi lại

Vui lòng không nhập các thông tin mật, ví dụ như thông tin tài khoản ngân hàng vào đây

 • Xin lỗi

Chúng tôi vừa gặp sự cố

Chúng tôi không thể gửi lời nhắn cho quý khách. Xin vui lòng thử lại, trở lại sau hoặc gọi cho chúng tôi theo số

+ 84 8 38292288

Yêu cầu gọi lại

 • Xin cảm ơn

Chúng tôi sẽ giữ liên lạc

Một Giám đốc quan hệ khách hàng của HSBC Việt Nam sẽ gọi điện thoại cho quý khách trong vòng 3 ngày làm việc tới.

Các mối quan tâm của quý khách

 • Tên doanh nghiệp:
 • Doanh thu:
 • Lĩnh vực:
 • Địa điểm:
 • Thị trường quốc tế:

RTCAddBusinessInterests

Chúng tôi sẽ không bán hay sử dụng không đúng mục đích dữ liệu của quý khách. Vui lòng tìm hiểu cách chúng tôi quản lý thông tin của quý khách trong chính sách về cookie của chúng tôi.

Thanh toán bù trừ và thanh toán ngoại tệ

Tối ưu hóa vốn lưu động của Doanh Nghiệp và thực hiện các giao dịch bằng nội và ngoại tệ một cách hiệu quả hơn bằng cách sử dụng các giải pháp quản lý tài khoản và thanh toán của HSBC.

Các khoản phải trả toàn cầu

Đơn giản hóa các quy trình bằng cách thực hiện khoản thanh toán trong nước và quốc tế bằng lệnh giấy và lệnh trực tuyến một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Các khoản phải thu toàn cầu

Cải thiện cách thức quản lý vốn lưu động của quý khách bằng cách sắp xếp hợp lý và tăng cường tính minh bạch của các khoản phải thu của Doanh Nghiệp. Bộ giải pháp của chúng tôi được hỗ trợ bởi sự hiện diện trên toàn cầu và kiến thức địa phương.

Thanh khoản, khoản phải trả và khoản đầu tư

Nâng cao hiệu quả của các hoạt động của quý khách bằng cách quản lý tiền mặt trên cơ sở danh mục đầu tư tại hơn 50 thị trường trên toàn thế giới. Các giải pháp quản lý thanh khoản toàn cầu của chúng tôi cung cấp cho quý khách nhiều phương án đầu tư, tiền gửi và tự đầu tư.

Global Connections

Thực hiện và chấp nhận thanh toán quốc tế

Lựa chọn những điều kiện thanh toán và tín dụng thích hợp khi thực hiện kinh doanh quốc tế

Với điều khoản thanh toán tại một số thị trường nước ngoài trong khoảng từ 60-120 ngày, các doanh nghiệp có thể phải đối mặt với áp lực nghiêm trọng về dòng tiền.

HSBC
Tài trợ vốn để phát triển ở thị trường nước ngoài

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.