Tăng trưởng

Mở rộng việc kinh doanh của quý khách trong nước và trên toàn cầu. Cho dù chiến lược phát triển của quý khách là nhằm tiếp tục xây dựng trên cơ sở những gì hiện có hay mở rộng kinh doanh trên toàn cầu – hoặc cả hai – HSBC luôn có giải pháp phù hợp. Bơm vốn vào chuỗi cung ứng của quý khách hoặc thiết lập các mối quan hệ công việc với các đối tác mới tại các thị trường mới một cách nhanh chóng, dễ dàng và tự tin bằng việc sử dụng các dịch vụ tài trợ qua biên giới và các dịch vụ tài trợ các khoản phải thu và thương mại của chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi

Gọi cho chúng tôi theo số: + 84 8 38292288

Yêu cầu gọi lại

Mọi câu hỏi của khách hàng đều quan trọng đối với chúng tôi. Khi quý khách cung cấp thông tin chi tiết về các mối quan tâm của doanh nghiệp quý khách, chúng tôi có thể chuyển các câu hỏi tới thành viên liên quan nhất trong nhóm.

Vui lòng không nhập các thông tin mật, ví dụ như thông tin tài khoản ngân hàng vào đây

 • 01
 • 02

Lý do liên hệ với chúng tôi

RTCEnterATopicError

Thông tin liên hệ

Vui lòng nhập tên của quý khách
Vui lòng nhập số điện thoại của quý khách

Khi nào chúng tôi có thể gọi cho quý khách?

Thời gian tiện liên hệ trong ngày *

Chúng tôi sẽ gọi cho quý khách trong vòng 3 ngày làm việc tới

Quay lại

Yêu cầu gọi lại - Các mối quan tâm về kinh doanh của quý khách (tùy chọn)

Mọi câu hỏi của khách hàng đều quan trọng đối với chúng tôi. Khi quý khách cung cấp thông tin chi tiết về các mối quan tâm của doanh nghiệp quý khách, chúng tôi có thể chuyển các câu hỏi tới thành viên liên quan nhất trong nhóm.

Vui lòng không nhập các thông tin mật, ví dụ như thông tin tài khoản ngân hàng vào đây

 • 01
 • 02

Quy mô doanh nghiệp (tùy chọn)

Doanh thu của doanh nghiệp quý khách

Ngành nghề kinh doanh của quý khách (tùy chọn)

Mối quan tâm về thị trường của quý khách (tùy chọn)

Quý khách quan tâm đến các thị trường quốc tế nào?

RTCAddBusinessInterests

Vui lòng không nhập các thông tin mật, ví dụ như thông tin tài khoản ngân hàng vào đây

Business size

Doanh thu của doanh nghiệp quý khách

Ngành nghề kinh doanh của quý khách

Mối quan tâm về thị trường của quý khách

Quý khách quan tâm đến các thị trường quốc tế nào?

Yêu cầu gọi lại

Vui lòng không nhập các thông tin mật, ví dụ như thông tin tài khoản ngân hàng vào đây

 • Xin lỗi

Chúng tôi vừa gặp sự cố

Chúng tôi không thể gửi lời nhắn cho quý khách. Xin vui lòng thử lại, trở lại sau hoặc gọi cho chúng tôi theo số

+ 84 8 38292288

Yêu cầu gọi lại

 • Xin cảm ơn

Chúng tôi sẽ giữ liên lạc

Một Giám đốc quan hệ khách hàng của HSBC Việt Nam sẽ gọi điện thoại cho quý khách trong vòng 3 ngày làm việc tới.

Các mối quan tâm của quý khách

 • Tên doanh nghiệp:
 • Doanh thu:
 • Lĩnh vực:
 • Địa điểm:
 • Thị trường quốc tế:

RTCAddBusinessInterests

Chúng tôi sẽ không bán hay sử dụng không đúng mục đích dữ liệu của quý khách. Vui lòng tìm hiểu cách chúng tôi quản lý thông tin của quý khách trong chính sách về cookie của chúng tôi.

Hàng hóa xuất khẩu

Có được sự kiểm soát tốt hơn các hàng hóa xuất khẩu, cải thiện dòng tiền và quản lý hiệu quả hơn các rủi ro liên quan đến thương mại quốc tế thông qua việc sử dụng dịch vụ tài trợ xuất khẩu của HSBC. Các chuyên viên thương mại của chúng tôi có kiến thức chuyên sâu để hỗ trợ quý khách đánh giá các rủi ro của thị trường.

Bảo lãnh

Thực hiện kinh doanh với sự tin tưởng ngay cả khi quý khách thiếu các mối quan hệ sẵn có, thông qua việc sử dụng bảo lãnh và thư tín dụng dự phòng.

Nhập khẩu

Sau khi phê duyệt, quý khách được tiếp cận nguồn vốn lưu động cần thiết và cải thiện dòng tiền để thu hẹp khoảng cách giữa thời gian thanh toán cho nhà cung cấp và thời gian thanh toán của người mua. Các giải pháp tài trợ nhập khẩu của chúng tôi cung cấp các lựa chọn tài chính linh hoạt.

Global Connections

Duy trì danh tiếng nhà xuất khẩu đáng tin cậy của quý khách

Một đánh giá thường xuyên về các phương thức vận chuyển được sử dụng là cần thiết khi thực hiện các chuyến hàng

Chúng tôi đã tìm ra cách tốt nhất để cạnh tranh, đó là dựa vào những thế mạnh của mình: sự linh hoạt, thời gian phản hồi ngắn và khả năng thích ứng của chúng tôi đối với các thương hiệu và sản phẩm của chúng tôi

Norman Aquilina, Tổng Giám Đốc điều hành của Simonds Farsons Cisk
Ba bước để cạnh tranh với các thương hiệu lớn

Global Connections

Tài trợ vốn để phát triển ở thị trường nước ngoài

Các thị trường mới nổi mang đến những cơ hội xuất khẩu rất lớn cho các doanh nghiệp quan tâm đến việc mở rộng phạm vi nhưng kinh doanh ở nước ngoài luôn cần phải tiếp cận một cách thận trọng

Quý khách đang rời khỏi trang HSBC CMB.

Quý khách cần biết rằng các trang web bên ngoài có các chính sách khác với các điều kiện và điều khoản cũng như chính sách bảo mật của chúng tôi. Trang tiếp theo sẽ được mở trên cửa sổ hoặc tab mới.